Geoloogiafond

Avatud E–R kell 9.00–15.00, lõunapaus E–N 12.00–12.30

Aadress: ​Kadaka tee 82, ​12618 Tallinn
Telefon: (+372) 672 0080  
E-post: Maarika.Karimova@egt.ee

Alates 01.01.2018 on teenindava personali tunnitasu 20 eurot tund.

Geoloogiafondi tegevused:

  • fundamentaal- ja rakendusuuringute aruannete, kaartide, bilansside ja muu dokumentatsiooni hoiustamine ning vahendamine kasutajatele;
  • elektrooniliste ja käsikirjaliste geoloogiliste aruannete arvele võtmine, korrastamine ja säilitamine;
  • E-andmebaasi FOND täiendamine.

Geoloogiafondis on hoiul ligi 13 000 köidet fundamentaal- ja rakendusuuringute aruandeid, maardlate ja puurkaevude passid, koosolekute protokollid jms koos kaardimaterjali ning CD-plaatidega.
Geoloogiafondi töötajate poolt koostatud maavaravarude koondbilansid hõlmavad aastaid 1945–2005 ja puurkaevude arvestuskaartide kogumikud aastaid 1945–2009.

 

Viimati uuendatud: 14. veebruar 2019