Sa oled siin

Geoloogiafond

Eesti Geoloogiafond sisaldab Eestis läbiviidud maapõuealaste uuringute tulemusel koostatud aruandeid.

Geoloogiafondi materjale kogutakse ainult digitaalselt ning aruannete koostajatel on võimalus ise oma aruandeid ja tehtud töid fondi lisada. Oodatud on kõik maapõuespetsialistide ja valdkonnas tegutsevate ettevõtete poolt koostatud aruanded, uuringud ning nende alusandmed.

 

Geoloogiafondist

Fondis on talletatud kokku juba üle 7600 säiliku.

Andmekogu sisaldab:

  • geoloogilisi aruandeid alates 1923. aastast
  • puurkaevude arvestuskaardid 1945-2009
  • maavaravarude koondbilansid 1945-2005

Teenused

Geoloogiafondi aruannete metaandmed koos ruumikujudega on spetsialistidele kasutamiseks kättesaadavad ka läbi WFS ja REST JSON teenuste.

WFS teenuse aadress: https://fond.egt.ee/geoserver/egf/ows
REST JSON teenuse aadress: https://fond.egt.ee/fond/openapi.json

Tutvu ka EGT ruumiandmete kasutamise litsentsiga (172.61 KB, PDF).

Geoloogiafondi digiteerimine

Eesti Geoloogiafondi digiteerimise projekti käigus skaneeriti vanad pabertoimikud ja kaardid. Kokku digiteeriti üle 736 000 lehe ja loodi üle 7000 ruumikuju ning arendati fondi andmehalduse tarkvara ning avalik veebiteenus.

Projekti rahastati läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahendite. Projekti kogumaksumus oli 369 523,80 eurot.

Hea teada

Suuremahulised joonised

Fondi pabersäilikute joonised on võimalikult suure hulga informatsiooni säilitamiseks salvestatud kõrge lahutusvõimega failidesse. Arhiivikõlbulik formaat on kooskõlastatud Eesti Rahvusarhiiviga ja tagab tulevikus jooniste ja kaartide hea töödeldavuse.


Eelvaate silmale vajutades näeb samuti kvaliteetset, kuid suurusjärk väiksema mahuga faili, mida on võimalik eraldi alla laadida.

Uuringualaga otsing

Otsingut kaardil valitud ulatuses piirates jäävad otsingutulemustest välja aruanded, mille ruumikujud ei ulatu kaardiaknasse.

Otsingut kaardiaknaga piirates on soovitav sisse lülitada ka uuringuala suurusest lähtuv otsing. Nii saab otsingust välja jätta suuri alasid (sealhulgas kogu Eestit) hõlmavad aruanded.

Kontakt

Viimati uuendatud: 7. juuli 2020