Sa oled siin

Pinnase radooniriski kaart nüüd avalik

19. november 2019 - 15:16
Geoloog vasardamas sondi maapinna sisse
Radoonisisalduse mõõtmine pinnasest

Eesti Geoloogiateenistuses on valminud Eesti pinnase radooniriski kaart, mis koondab endas Eesti Geoloogiateenistuse ja Eesti Geoloogiakeskuse poolt pea kahe aastakümne jooksul Eesti pinnases tehtud radooniuuringute andmeid.

Huvi Eesti pinnase radooniriski kaardi vastu on aastate jooksul kasvanud seoses kaasaegse energiasäästliku ehitusviisiga ja 2018 aastal Eesti poolt üle võetud EL liidu direktiiviga: Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel (30.07.2018 nr 28). Radoonikaardi avalikustamisel on järgitud Eestis üldtunnustatud põhimõtet, et Rn-uuringute tulemused avalikustatakse üldistatult.

Eesti pinnase radooniriski kaarti on plaanis uuendada vastavalt uute andmete olulisele lisandumisele, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Lisaks otselingile on radooniriski kaart leitav ka läbi EGT kaardirakenduste portaali. Lühitutvustus kaardirakenduse kõrval annab põgusa ülevate radoonist, selle levikust ja mõõtmisest ning suunab tõsisemad huvilised Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlase juurde (Petersell jt. 2017).