Sa oled siin

Graptoliitargilliit kui võimalik „akumetallide“ ressurss

Eesti Geoloogiateenistus koostas graptoliitargilliidi (GA) ehk teisisõnu metalliderikka põlevkivi uurituse ülevaate. Rõhuasetus oli peamiselt küsimusel, milline on GA-s sisalduvate metallide otsinguline potentsiaal Eesti alal? Teisisõnu, kas Eesti GA-s võivad esineda maagi kriteeriumitele vastavad metallide sisaldused? Ingliskeelsena koostatud kokkuvõtte pealkirjaks oli Review on the Exploration Potential of the Estonian Black Shale (Graptolite Argillite) Deposit.

Uurituse ülevaate ülesandepüstitus on ühest küljest tingitud EGT loomise ja riigi strateegiaga omada maapõuest võimalukult head ülevaadet, teisest küljest aga pidevas muutumises olevast metallide maailmaturu olukorrast. Harjumuspärastelt on metallide seisukohalt Eesti GA-st räägitud kui potentsiaalsest uraani ressursist, aga ka molübdeeni ja kohati plii ning tsingi kõrgenenud sisaldustest. Praegune pilk haruldaste ja vähemesinevate metallide turule näitab aga, et üks oluliselt turuväärtust kasvatavatest metallidest on vanaadium (V). Vanaadium on teinud turul suure hüppe eelkõige selle tõttu, et on kasvanud nõudlus V-t sisaldavate akude järele, mis on sobilikud eelkõige taastuvenergia salvestamiseks. Veelgi enam, metalliderikaste põlevkivide otsinguid on hakatud nimetama „akumetallide“ või „aku- ja elektriautode“ projektideks, kuna lisaks võivad neis kõrgenenud määral esineda ka teised olulised metallid nagu koobalt ja nikkel või haruldased muldmetallid.

Ülesande täitmiseks töötati läbi olulisemad GA geokeemilist informatsiooni sisaldavad Geoloogiafondis hoiustatud aruanded ning teaduspublikatsioonid. Geokeemilist teavet sisaldavat digitaalset andmekogu täiendati ning nüüd koondab see infot üle 4000 GA või sellega seotud kivimi proovi kohta. Selleks skaneeriti olulist informatsiooni sisaldavad aruannete osad ning teostati nende automaatne tekstituvastus. Niisiis saab nüüd muu hulgas paljude puuraukude puhul digitaalsete vahenditega analüüsida lisaks horisontaalsele ka GA-s esinevate metallide vertikaalset muutlikkust (näidis joonisel 1).

Praegune ülevaade viitab, et V võib omada üle 80% GA-s sisalduvate metalliliste komponentide väärtusest. Vähemasti lubab see hinnata, et V võib hetkel olla GA kõige väärtuslikum metalliline komponent. Viimane oletus eeldab muidugi, et V saadakse GA-st kätte suure saagisega. See omakorda viib tõdemuseni, et kaasaegne metallide eraldamise tehnoloogia GA-st hetkel praktiliselt puudub. Vaatamata viimati mainitule võtab aruanne kokku, et metallide otsinguline potentsiaal GA-s on kõrge ning paljudel juhtudel võivad metallide tegelikud kontsentratsioonid ajalooliste andmetega võrreldes olla kõrgemad, kuna kaasaegsed võrdlusproovid viitavad kohati teadaolevatest kõrgematele kontsentratsioonidele.

Tuleb aga tõdeda, et vaatamata muutunud oludele turul jääb GA tõenäoliselt endiselt madalate kontsentratsioonidega maagiks. Kõrgeimad keskmised vanaadiumi sisaldused Eesti GA-s ületavad pisut 0,2 protsenti vanaadiumoksiidi, samas teatatakse maailmas juba leiukohtadest, kus vanaadiumoksiidi kontsentratsioon võib läheneda 5-le protsendile. GA eduka kasutamise eelduseks oleks tehnoloogia, mis võimaldaks paljude väärtuslike komponentide eraldamist.

 

Viimati uuendatud: 8. jaanuar 2020