Sa oled siin

Hüdrogeoloogilised uuringud

Hüdrogeoloogilised uuringud on spetsialiseerunud põhjaveevarude kujunemise, leviku, keemilise koostise, liikumise seaduspärasuste, kasutamise ja kaitse uurimisele. Hüdrogeoloogilisi tingimusi tundes oskame tagada puhta joogivee kaitse ja vältida kahjulikke tagajärgi põllumajanduse ning tööstuse arendamisel.
Hüdrogeoloogilistel uuringute läbiviimisel on tähtis roll riikliku põhjaveekogumite seire käigus kogutud andmetel, mille abil hinnatakse looduslike ja tehnogeensete tegurite mõju põhjavee levikule ja koostisele. Seirel jälgitakse põhjavee seisundit looduslikes ja veehaarete kasutamise tingimustes ning põhjavee bilansi hindamise kaudu.

Hüdrogeoloogiliste uuringute eesmärgiks on edendada põhjavee geokeemia uurimist ja hüdrogeoloogilist seiret, et tagada põhjavee jätkusuutlik kasutamine tarbijaskonnale nii maa kui linnatingimustes.

Laboratoorium

Kontakt

Viimati uuendatud: 29. märts 2018