Andmed ja kaardid

Siin lehel on Eesti Geoloogiateenistuse kaardirakendused ning avalikud ruumiandmed teenuste ja allalaaditavate failidena. Lisaks saab alla laadida trükikaarte.

Andmete kasutamisel ja nende alusel loodud või andmeid sisaldavatel toodetel või teostel tuleb arvestada andmestiku mõõtkavaklassi ja sellest tulenevate piirangutega. Andmete kasutamisel palume viidata Eesti Geoloogiateenistusele, näiteks: "Eesti geoloogiline baaskaart, Eesti Geoloogiateenistus 2020".

 

Loe lisaks

 

 

Hiiumaa kaardikomplekt

Varasemate geoloogiliste kaartide ülevaatamise ning täiendavate välitööde ja ja analüüside tulemusena on Eesti Geoloogiateenistuses valminud Hiiumaast kaasajastatud kaardikomplekt nelja põhi- ja viie abikaardiga.

Loe lisaks kokkuvõtet seletuskirjast

Interaktiivne kaart »Andmefailid ja trükikaardid (Andmed on seisuga 16.12.2020)

 

1:50 000 Rapla ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstus

2020. a aprillis avaldas Eesti Geoloogiateenistus Rapla ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjaveekaitstuse kaardid. 

 

Interaktiivne kaart » | Andmefailid ja trükikaardid (Andmed on seisuga 01.04.2020)

 

Radooniriski kaart

Radooniriski kaart hõlmab endas pea kahe aastakümne jooksul Eesti pinnases tehtud radooniuuringute andmeid, mis on interpoleeritud kuvamaks erineva radooniriskiga alasid.

 

Interaktiivne kaart » (Andmed on seisuga 24.05.2021)

 

EGT puuraukude rakendus

EGT puuraukude rakenduses on näha KIK projekti nr 16529 käigus revideeritud puursüdamike kohta kokku koondatud käsikirjalised ja publitseeritud materjalid ning projekti käigus pildistatud puursüdamikekastide fotod.

 

Interaktiivne kaart » (Andmed on seisuga 21.06.2021)

Kontakt

 

Viimati uuendatud: 6. juuli 2021