Andmed ja kaardid

Siin lehel on Eesti Geoloogiateenistuse kaardirakendused ning avalikud ruumiandmed teenuste ja allalaaditavate failidena. Lisaks saab alla laadida trükikaarte.

Andmete kasutamisel ja nende alusel loodud või andmeid sisaldavatel toodetel või teostel tuleb arvestada andmestiku mõõtkavaklassi ja sellest tulenevate piirangutega. Andmete kasutamisel palume viidata Eesti Geoloogiateenistusele, näiteks: "Eesti geoloogiline baaskaart, Eesti Geoloogiateenistus 2020".

 

Loe lisaks

 

 

1:50 000 Rapla ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstus

2020. a aprillis avaldas Eesti Geoloogiateenistus Rapla ja ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjaveekaitstuse kaardid. 

Loe lisaks

Interaktiivne kaart » | Andmefailid ja trükikaardid (Andmed on seisuga 01.04.2020)

 

Radooniriski kaart

Radooniriski kaart hõlmab endas pea kahe aastakümne jooksul Eesti pinnases tehtud radooniuuringute andmeid, mis on interpoleeritud kuvamaks erineva radooniriskiga alasid.

 

Interaktiivne kaart » (Andmed on seisuga 22.10.2019)

Kontakt

Viimati uuendatud: 22. aprill 2020