Sa oled siin

Uudised

19.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: Paldiskisse plaanitav salvestusjaam lööb juba rekordeid ja pakub teadlastele suurt huvi

19.05 EPL ja arileht.delfi.ee kirjutavad Paldiskisse plaanitavast salvestusjaama rajamisest. Ka Eesti Geoloogiateenistusel on selles protsessis oma roll kanda. Üle kümne aasta arendatud Eesti esimese pump-hüdrojaama projekti raames on alustatud maapõueuuringuid, millesarnaseid pole varem siin...
ruum arhiivikappidega
13.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus avas digitaalse geoloogiafondi

EGT on astunud uude ajajärku ning äsja digitaliseeritud Eesti geoloogiafond on avalik ja kõigile kasvõi koduseinte vahelt lahkumata kättesaadav.  Eesti geoloogiafond on unikaalne digitaalne andmekogum, mis asutati 1957. aastal ning kuhu on kogutud Eestis läbiviidud geoloogiliste uuringute...
12.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus kuulutas välja riigihanke üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja Kallavere kihistu uuringuruumides

Eesti riik on sätestanud maapõuepoliitika arengusuunad, mille kohaselt peab muuhulgas  hoidma maapõuealast teavet ajakohasena ning suurendama majandusliku potentsiaaliga maapõueressursside osas. Hankemenetluse „Südamikpuurimistööd üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja...
08.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus tutvustab valminud uurimistöid Raplamaa ja Pärnumaa ehitusmaavarade levikust, kaevandamisest ja kasutamisest

Eesti Geoloogiateenistuses on valminud uurimistööd „Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Rapla maakonnas“ ja „Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Pärnu maakonnas“. Märtsi lõppu olid planeeritud töid tutvustavad üritused nii Tallinnas, Raplas kui Pärnus, kuid seoses...
22.04.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ERR kirjutab meie toimetamistest Kukruse mäel

ERR kirjutab oma uudisteportaalis: Ida-Virumaale Kukruse aherainemäe ehk rahvakeeli Kukruse tuhamäe jalamile tehakse puuraugud, et paremini uurida seda, kui palju mõjutavad mäkke ladestatud kaevandusjäätmed põhjavett. Kukruse mäe kõrvalt on maapinnalähedasest põhjaveest leitud põlevkivitööstusele...
14.04.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Rapla ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid nüüd Eesti Geoloogiateenistuse kodulehelt leitavad

Käesoleva aasta aprilli alguses valmisid Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogide poolt Rapla ja Järvakandi baaskaardilehtede hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid ning seletuskiri, mis kirjeldavad piirkonna põhjavett ja selle dünaamikat käsitlevaid teemasid. Värsked...
03.04.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus kogub praktika kohana üha enam populaarsust

Meil on hea meel, et Eesti Geoloogiateenistus on iga aastaga üha enam kogunud populaarsust meie üliõpilaste hulgas võimaliku praktika kohana. Geoloogiateenistuse suvisele praktikale kandideerimine lõppes 31.03 ning kokku laekus meile 23 sooviavaldust. Enim tuli praktikale soovijaid  Tartu...
01.04.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus kuulutas välja riigihanke Uljaste polümetalse anomaalia uuringuruumi puuraugu puurimiseks

Eesti Geoloogiateenistus on saanud riigilt ülesande viia läbi Eesti aluskorrakivimite geokeemilised uuringud Eesti ala kristalse aluskorra geokeemilise andmebaasi koostamiseks ja aluskorrakivimites metalse maagistumispotentsiaali hindamiseks.  Selleks on vaja teostada puurimistöid koos...
23.03.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Algas Life projekti tegevuse raames rajatavate uute seirekaevude puurimine

Life projekti (LIFE IP CleanEST, LIFE17 IPE/EE/000007) tegevuse C10.1 raames rajatakse Lääne-Virumaale Loobu, Sõmeru ja Kunda jõe valglatesse. 10 uut seirekaevu.  Kaevud rajatakse põhjavee keemilise koostise uurimiseks ja põhjavee lämmastiku- ja fosforiühendite sisalduste, leviku ja...
13.03.2020|Eesti Geoloogiateenistus

EGT hüdrogeoloogid koolitasid keskkonnaameti töötajaid

12. märtsil korraldas EGT hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakond koolituse keskkonnaameti töötajatele. Koolituse eesmärgiks oli õppida tundma Eesti hüdrogeoloogilist ehitust ning põhjavee liikumist kirjeldavaid parameetreid. Pika ja sisuka päeva jooksul korrati üle hüdrogeoloogia põhitõed...

Lehed