Sa oled siin

Uudised

geoloog puursüdamikku uudistamas
06.08.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: Põhjarannik kirjutab Virumaa fosforiidiuuringust

Põhjarannik kirjutab Virumaa fosforiidiuuringust, millega tehakse algust Toila vallas. Esmaspäeval alustas OÜ Inseneribüroo Steiger Eesti geoloogiateenistuse tellimusel Sakal esimese uuringupuuraugu puurimist. Järgmised uuringupuuraugud tehakse Kohtla-Järvel ja Kohtla-Nõmmel. Sakal puuritakse 30,...
allikas metsas
03.08.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ERR kajastab põhjavee uurimise projekti WaterAct

ERR kirjutab põhjavee uurimise projektist WaterAct, mis toimub Eesti ja Läti koostöös ning mille üheks projekti partneriks on ka EGT.  Eestis on allikad olnud ajalooliselt nii veevõtu- kui ka kultuskohtadeks. Kuna inimtegevuse tõttu satub vette mürkaineid, siis tänapäeval teadlased tundmatust...
käsipalad
16.07.2020|Riigikantselei

Graptoliitargilliidi ja fosforiidi uuringud 2020

Riigikogu poolt võeti 06.06.2017 vastu „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“, mis sätestab ühe põhisuunana Eesti maapõuealase teabe ajakohasena hoidmise. Eestis on probleemiks vananenud graptoliitargilliidi (levib Türisalu kihistus) ja fosforiidi (levib Kallavere kihistus) lasumise ning nende...
19.06.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: Pärnu Postimees kirjutab: Pärnumaa põu varustab ehitusi dolokivi, liiva ja kruusaga

Pärnu Postimees kirjutab ehitusmaavarade teemal ja sõna saab ka meie vanemgeoloog Janne Tamm. Pärnumaa ehitusmaavaradest on arvele võetud dolokivi-, liiva-, kruusa- ja savimaardlad, mille kaevandamine moodustab ligemale kuus protsenti riigi põuest ammendatust ja kust saadud maavara kogus ulatus...
15.06.2020|Eesti Geoloogiateenistus

27. - 28. oktoobril toimub Tallinnas kriitiliste ja oluliste toorainete uurimisele pühendatud konverents

Eesti Geoloogiateenistus, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut ja Tartu Ülikooli geoloogiaosakond koostöös Nordic Publishing’ga ootavad kõiki huvilisi konverentsile „KRIITILISE TOORME POTENTSIAAL KIRDE-EUROOPAS“ Future Mine & Minerals konverentside seerias. Konverents toimub 27.–28....
12.06.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: forte.delfi.ee kirjutab: Aeg tabust üle saada: Eestis on taas käima lükatud tõsised fosforiidiuuringud

Forte.delfi.ee kirjutab, miks on Eesti riik ja ülikoolid fosforiidi teema taas lauale tõstnud. Eestis on paarkümmend aastat pärast fosforiidisõda taas käivitunud tõsised uuringud, kas ja kuidas võtta kasutusele meie maapõues peituv võimas varandus – Euroopa suurim fosforiidivaru. Hange uute...
04.06.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuses on valminud uurimustöö Eesti fosforiidi väärindamistehnoloogiatest

EGT peaspetsialistil Kadriann Tammel on valminud uurimistöö „Eesti fosforiidi väärindamistehnoloogiad - aruanne hetkeolukorra kohta“, mis annab ülevaate enamlevinud fosfaatsetekivimite töötlemis tehnoloogiatest sh nende võimalikust kasutusest ülekantuna Eesti fosforiidile. Ülemaailmne kasvav...
01.06.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ERR: Suvel plaanitakse Virumaal hakata uurima fosforiidimaardlaid

Maikuu keskel külastasid ERR ajakirjanikud meie Arbavere uurimiskeskust ja Jõhvi puurimisala ning uurisid, millised on meie puurimisplaanid 2020. aastal ja kui kaugele oleme jõudnud Jõhvi puursüdamiku uurimisega. Samuti huvitas ajakirjanikke, milliseid uuringuid viime hetkel läbi Jõhvi puuraukude...
22.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ajaleht Põhjarannik: Riik hakkab sel suvel Virumaal fosforiiti uurima

Sel suvel puuritavad 16 puurauku annavad geoloogiateenistusele ettekujutuse, mis täpsemalt peitub Virumaa all lasuvas fosforiidikihis. Esimeses etapis rajatavast 16 puuraugust seitse puuritakse Ida-Virumaal: neli Lüganuse ja kaks Toila vallas ning üks Kohtla-Järve linnas. Sõnad "fosforiit" ja "...
21.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ajaleht Põhjarannik: Miks me taas fosforiiti uurime?

Põhjarannik avaldas meie vanemgeoloog Johannes Vindi artikli, kus ta selgitab, miks alustab Eesti Geoloogiteenistus 2020. aastal fosforiidiuuringuid.   Käesoleva aasta suvel soovib Eesti geoloogiateenistus (EGT) teha Lääne- ja Ida-Virumaal puurimistööd, mille eesmärk on uute puursüdamike...

Lehed