Sa oled siin

Uudised

13.01.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus osaleb LIFE IP CleanEST projektis

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on alguse saanud terviklik veekogumite seisundi parandamise projekt Ida- ja Lääne-Virumaal. LIFE IP CleanEST projekti raames parandatakse järgneva 10 aasta jooksul sealsete veekogumite seisundit ning analüüsitakse võimalusi, millega seisund paremaks saada. Eesti...
09.01.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Graptoliitargilliit kui võimalik „akumetallide“ ressurss

Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloogil Johannes Vindil on valminud graptoliitargilliidi (GA) ehk teisisõnu metalliderikka põlevkivi uurituse ülevaade. Uurituse ülevaate rõhuasetus oli peamiselt küsimusel, milline on GA-s sisalduvate metallide otsinguline potentsiaal Eesti alal ehk teisisõnu, kas...
03.01.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuse 2019. aasta tegu on Arbavere uurimiskeskuse uue puursüdamike hoidla valmimine ja aasta kolleeg Maris Lanno

2019. aasta kokkuvõtteid tehes valis Eesti Geoloogiateenistuse tööpere aasta kolleegi ja aasta teo. Aasta kolleeg 2019 tiitli võitis  personalijuht Maris Lanno. Marist iseloomustavad kolleegid sõbraliku ja professionaalse tööpere liikmena, kes aitab tulla toime bürokraatiaga ning teeb oma tööd...
23.12.2019|Eesti Geoloogiateenistus

Häid pühi!

Rahulikku pühadeaega ja edukat uut aastat!
17.12.2019|Eesti Geoloogiateenistus

Aruande „Põhjavee kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel“ avalik arutelu

12. detsembril toimus Rakveres EGT hüdro- ja keskkonnageoloogia osakonna poolt läbiviidud Sillamäe põhjavee uuringu tulemuste avalik arutelu. Kogutud uue ja varasema keemilise andmestiku analüüsi põhjal järeldati, et Sillamäe kaevude Cl− sisalduse tõus on pigem tingitud soolase vee sissetungist...
17.12.2019|Eesti Geoloogiateenistus

Mõtte- ja jõutöö merel ning metsas

Meie praktikant Marko Kabel kirjutas oma suvisest praktikast Eesti Geoloogiateenistuses toreda loo Tartu Ülikooli ajakirja Universitas Tartuensis. Head lugemist!                                      ...
16.12.2019|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuse nõukogu kiitis heaks teenistuse olulisemad tegevussuunad aastaks 2020

16. detsembril toimunud EGT nõukogu koosolekul andsid teenistuse osakonna juhatajad ülevaate oma valdkonna 2020. aasta peamistest tegevussuundadest. Lisaks kuulati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsleri Jüri Rassi ülevaadet uue loodava maa-  ja regionaalameti...
09.12.2019|Eesti Geoloogiateenistus

Noored geoloogid tutvusid Jõhvi puurimistöödega

06. detsembril külastasid geoloogiateenistust Tartu Ülikooli geoloogia ja keskkonnatehnoloogia esimese kursuse tudengid. Noortel oli hea võimalus tutvuda lähemalt meie Jõhvi uuringuruumis toimuvate puurimistöödega. EGT geoloog Siim Nirgi andis noortele geoloogidele ülevaate Jõhvi magnetanomaalia...
03.12.2019|Eesti Geoloogiateenistus

26 - 27. novembril Londonis Royal Society majas toimunud kahe üle-Euroopalise projekti lõpuüritusele olid Eestist kutsutud osalema EGT direktor Alvar Soesoo ja GISi peaspetsialist Sigrid Hade

Üks projektidest - HiTechCarb oli finantseeritud Euroopa Horizon 2020 vahenditest ning teine - SoS RARE Briti konsortsiumi poolt projekti, mida finantseerisid NERC ja EPSR toormetarne turvalisuse valdkonna põhjal. Nimetatud projektide fookuses olid eeskätt EL kriitilised toormed, sh. haruldased...
25.11.2019|Eesti Geoloogiateenistus

Tulevikumaavarade teema pakub huvi

25. novembril toimus Keskkonnaministeeriumi suures saalis järjekordne tulevikumaavarade koolitus. Seekord olid Eesti Geoloogiateenistuse koostööpartneriteks koolituse korraldamisel Keskkonnaministeerium ja MTÜ Geoguide Baltoscandia. Koolitusel tutvustati Euroopa Liidu maavarapoliitikat,...

Lehed