Sa oled siin

Uudised

Katseklaasid lahustega laborilaual
22.02.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuses on valminud aruanne ühest võimalikust rakendusest Eesti fosforiidi töötlemiseks

EGT peaspetsialistil Kadriann Tammel on valminud aruanne „Soolhappelise tehnoloogia rakendused Eesti fosforiidi töötlemiseks“, mis annab ülevaate fosfaatmaakide väärindamise võimalusest soolhappetöötluse tehnoloogiaga. Aruande eesmärgiks on hinnata soolhappetöötlemise meetodi rakendamist ja selle...
helkurvestide ja kiivritega inimesed puursüdamikuga tutvumas
15.02.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Maapõue valdkonna käsitlemisest riiklikul tasandil

15. veebruaril 2021 jõustub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) põhimääruse muudatus, mille kohaselt muutub ministeeriumi struktuur ja MKMi koosseisus alustab tööd maavarade osakond. Maavarade osakonna põhiülesanne on maapõueressursside kasutuselevõtu ja geoloogilise...
01.02.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Valminud on geoloogilise baaskaardi Hiiumaa kaardid ja seletuskiri

Valmis on saanud Hiiumaa geoloogilis-geofüüsikaliste kaartide komplekt ning nende juurde kuuluv seletuskiri. Kaartide komplekti kuuluvad neli põhikaarti (pinnakatte ja aluspõhja geoloogiline ning hüdrogeoloogiline ja põhjavee kaitstuse kaart) ning viis abikaarti (aluspõhja reljeefi, pinnakatte...
22.01.2021|Eesti Geoloogiateenistus

EGT vanemgeoloogide koja liige akadeemik Kalle Kirsimäe jagab oma mõtteid fosforiidi ja haruldaste muldmetallide potentsiaali teemadel

Novaator avaldas Ago Gaškovi intervjuu akadeemik Kalle Kirsimäega, kus muuhulgas arutleti fosforiidi ja haruldaste muldmetallide maavarana kasutuselevõtu teemadel. Nõudlus haruldaste muldmetallide järele kasvab üle kogu maailma ja Eesti on nende tootmises ainulaadsel kohal. Pole aga veel...
mees vabas õhus loengut pidamas
11.01.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuse 2020. aasta tegu on EGT digitaalse geoloogiafondi loomine ja aasta kolleeg Kalle-Mart Suuroja

2020. aasta kokkuvõtteid tehes valis Eesti Geoloogiateenistuse tööpere traditsiooniliselt aasta kolleegi ja aasta teo. Aasta kolleeg 2020 tiitli pälvis vanemgeoloog Kalle-Mart Suuroja. Kallet iseloomustavad kolleegid kui hinnatud meeskonnaliiget oma sügavate teadmiste, kogemuste ja koostöövalmiduse...
07.01.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuses on valminud mererannikute seire tööde aruanne

Eesti mereala ja ranniku keskkonnaalane ja majanduslik olulisus on viimastel aastakümnetel järsult suurenenud. Üha kasvav huvi rannaala kasutusele võtmiseks on süvendanud vajadust usaldusväärsete alusandmete järele. Arvestades kasvavat vajadust rannaala geoloogiliste andmete järele ning lähtudes...
23.12.2020|Eesti Geoloogiateenistus

EGT pühadetervitus

Geoloogiline paljand: lubjakivi, glaukoniitliivakivi, savi, graptoliitargilliit, liivakivi
16.12.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: Ehitusuudised kajastavad EGT poolt loodud graptoliitargilliidi juhendit

Ehitusuudised kajastavad EGT poolt loodud graptoliitargilliidi juhendit, millest saavad eelkõige kasu ettevõtted, kellel oma põhitegevuste raames võib aeg-ajalt Põhja-Eestis tekkida olukordi, kus maapõuest eemaldatavad kivimid sisaldavad graptoliitargilliidi kihti. Eesti Geoloogiateenistus (EGT)...
15.12.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Tagasivaade novembris toimunud WaterActi kohtumisele

Eesti Geoloogiateenistuse hüdro- ja keskkonnageoloogia osakond korraldas 10.10-11.11.2020 Est-Lat Interreg projekti WaterAct raames projektipartnerite vahelise seminari. Tulenevalt COVID-19 viiruseleviku olukorrast, ei olnud soovitatav Läti partneritel Eestisse reisida, seega toimus seminar...
09.12.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Kolme minuti loeng: Eesti maapõu võib endas peita üllatusi

07.12.2020 avalikustas Novaator Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloogi Siim Nirgi poolt Tartu Ülikooli kolme minuti loengute konkursi raames loodud video sellest, mida sügaval Eesti maapõues leida võib. Teame oma settelistest maavaradest nagu põlevkivi või lubjakivi üsna palju – nad on otseses...

Lehed