Sa oled siin

Uudised

28.04.2021|Riigikantselei

Valminud on aruanne „Ülevaade meregeoloogilisest andmestikust meretuuleparkide planeerimiseks“

Tingituna üha suurenevast huvist merealade hõivamise (sh avamere tuuleparkide rajamise) ning seal lasuvate maavarade ekspluateerimise vastu on märkimisväärselt kasvamas ka vajadus seal läbi viidavate geoloogiliste uurimis- ja kaardistamistööde järele. Sellest lähtuvalt on Eesti Geoloogiateenistuses...
20.04.2021|Riigikantselei

In memoriam Anto Raukas

17. II 1935 – 19. IV 2021 Langetame leinas pea ja mälestame eile meie hulgast lahkunud Eesti geoloogia suurkuju, akadeemik Anto Raukast. Anto erialane panus läbi aastate on olnud tohutult suur, tema teadustegevus on täiendanud teadmisi kvaternaarisetete litoloogia ja stratigraafia, meregeoloogia...
15.04.2021|Riigikantselei

On valminud Kukruse aheraineladestu põhjaveeuuring

Keskkonnaministeeriumi koordineerimisel hinnati suletud kaevandamisjäätmehoidlate keskkonnaseisundit. Inventeeriti Käva, Kukruse, Sompa, Edise ja Rutiku põlevkivikaevanduste vanu aherainepuistanguid ning Maardu kunagist fosforiidikarjääri aheraineladestut (https://tinyurl.com/yuub2bvv). Eesti...
26.03.2021|Riigikantselei

Sten Suuroja osales TLÜ Ökoloogia keskuse teadusseminaril ettekandega „Eesti meteoriidikraatrid“

26. märtsil toimus Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuses teadusseminar, kus rääkimas oli Eesti Geoloogiateenistuse mereoloogia ja geofüüsika osakonna juhataja Sten Suuroja. Meteoriidikraatrite arvult on Eesti maailmas esikohal, seda vähemalt nende arvu kohta...
25.03.2021|Riigikantselei

Meist meedias: Novaator: Geoloogilise Liivi keele sünnilugu sai selgemaks

25.03.2021 avaldas Novaator Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloogi Igor Tuulingu ja Tartu Ülikoolist Kairi Põldsaare artikli geoloogilise Liivi keele sünniloost. Eesti alasid kattis umbes 445 miljoni aasta eest meri, mis polnud aga kõikjal ühtmoodi sügav. Kui Põhja-Eesti heledavärviline...
Jüri ettekannet tegemas
22.03.2021|Eesti Geoloogiateenistus

In memoriam Jüri Nemliher

05. III 1965 – 21. III 2021 Igaviku teele on lahkunud austatud geoloog ja meie endine kolleeg Jüri Nemliher. Jääme Jürit mäletama kui kirglikku valdkonna eksperti, kes oli alati valmis oma teadmisi ja kogemusi jagama. Sügav kaastunne omastele ja lähedastele.   Eesti Geoloogiateenistuse...
19.03.2021|Riigikantselei

EGT peaspetsialisti Kadriann Tamme artikkel teadusajakirjas Minerals

EGT peaspetsialisti Kadriann Tamme juhtimisel avaldati rahvusvahelises mainekas teadusajakirjas Minerals artikkel “Effect of Flotation Time and Collector Dosage on Estonian Phosphorite Beneficiation“. Artikkel annab ülevaate peamiste mineraalide (apatiidi ja kvartsi) jaotusest Eesti fosforiidi...
Kaks meest kandmas kärnikasti avarasse hoidlaruumi
17.03.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Populaarteadusliku seriaali „Eesti maapõue uuringud“ II osa

Seriaali teine osa „Töö puursüdamikega Arbaveres“, annab ülevaate sellest, kuidas säilitatakse ja uuritakse puursüdamikke Arbavere maapõue uuringukeskuses. Seriaalis saab näha milliseid uuringuid täpsemalt südamikega tehakse, milliseid seadmeid selleks kasutatakse ning mis on uuringute eesmärk ja...
10.03.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Populaarteadusliku seriaali „Eesti maapõue uuringud“ I osa

Eesti Geoloogiateenistuse (EGT) üheks eesmärgiks on tegeleda sihipäraselt avalikkuse teadlikkuse tõstmisega maapõue valdkonnast, et tekiksid piisavad teadmised maapõue kasutusest, potentsiaalist, võimalikest keskkonnamõjudest, kaasaegsetest lahendustest aga ka valdkonna regulatsioonist. Eelnevast...
Seismomeeter maasse kaevatud augus
02.03.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: Novaator: Eesti vajab maavärinate tuvastamiseks rohkem seirejaamu

Novaator annab oma 02.03.2021 artiklis ülevaate seismoloogia valdkonna tulevikuplaanidest, tuues muuhulgas välja, et tänane seismojaamade võrk ei ole piisav, kuid ilma selleta, on Eestis keeruline kaaluda suurte tulevikuprojektide (näiteks Tallinn-Helsingi tunneli) algatamist. Tavaarusaama...

Lehed