Sa oled siin

Uudised

13.12.2018|Eesti Geoloogiateenistus

TalTechi geoloogia instituut ja Eesti Geoloogiateenistus korraldavad esimese Eesti maateaduste olümpiaadi

Maateaduste olümpiaadist ja selle eelkursustest saavad võtta osa kõik loodusteaduste vastu huvi tundvad 10.-12. klasside õpilased. Erinevalt teistest pigem kitsamatest loodus- või reaalteaduste olümpiaadidest, mis on pühendatud näiteks ainult geograafiale või füüsikale, käsitleb 30. märtsi...
11.12.2018|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus ja Tallinna Ülikool sõlmisid koostööleppe

Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land ja Eesti Geoloogiateenistuse direktor professor Alvar Soesoo allkirjastasid täna lepingu, milles määratakse koostöövaldkonnad nii teadus- kui ka õppetöös. „Eesti ühisvarade – nagu puhas vesi ja keskkond – jätkusuutlik haldamine on võimalik vaid sel...
07.12.2018|Riigikantselei

Eesti Geoloogiateenistus kuulutas välja riigihanke Eesti Geoloogiafondi säilikute digiteerimiseks

Eesti Geoloogiateenistus avaldas täna riigihangete registris hanke „Eesti Geoloogiafondi säilikute digiteerimine“. Käesoleva hanke raames otsitakse teenusepakkuja Tallinnas, Kadaka tee 82 Eesti Geoloogiateenistuse ruumides paiknevate Geoloogiafondi säilikute digiteerimiseks. „Eesti Geoloogiafondi...
29.11.2018|Eesti Geoloogiateenistus

Meie rakendusgeoloogia osakonna peaspetsialist Kadriann Tamm viis Tallinna Nõmme Gümnaasiumis läbi külalistunni teemal „Teaduste maal – läbi keemiku silmade“

Meie rakendusgeoloogia osakonna peaspetsialist Kadriann Tamm viis Tallinna Nõmme Gümnaasiumis läbi külalistunni teemal „Teaduste maal – läbi keemiku silmade“ Külalistunni raames andis Kadriann ülevaate oma teadusredelist alates gümnaasiumist kuni järel-doktorantuurini välja. Ehk kuidas...
26.11.2018|Eesti Geoloogiateenistus

Meie hüdro- ja keskkonnageoloogia osakonnas valmis täiendava uuringuvajadusega haldusüksuste jaoks radooniohtlikkuse hindamise metoodika

Novembris valmis EGT-s radooniohtlikkuse hindamise metoodika täiendava uuringuvajadusega haldusüksustele. Vajadus radooniohtlikkuse hindamise metoodika järele on tingitud EL Nõukogu direktiivist 2013/59/Euratom, mille Eesti selle aasta augustis üle võttis ning  millega kehtestati tootajate...
15.11.2018|Riigikantselei

Labor. Seismoloog näeb vale läbi

Meie vanemseismoloog Heidi Soosalu rääkis 11.novembril Vikerraadios, et seismoloogid suudavad peale päris maavärinate mõõta oma seadmetega mitmesuguseid muidki värinaid ning tõi huvitavaid näiteid elust enesest. Head kuulamist! https://vikerraadio.err.ee/…/labor-seismoloog-naeb-vale-labi
12.11.2018|Eesti Geoloogiateenistus

Tulevikumaavarade koolitus jõudis Kohtla-Järvele

Reedel 09. novembril toimus "Tulevikumaavarade" koolitus TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuses. Meie rakendusgeoloogia osakonna juhataja Heikki Bauert rääkis kohaletulnutele maavarade kaevandamis- ja kasutustrendide muutusest maailmas. Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo...
09.11.2018|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogid osalevad lätlastega ühistel välitöödel

07. - 09. nov toimuvad projekti GroundEco raames Eesti-Läti partnerite ühised välitööd ning töökohtumine. Koos geoloogiateenistuse hüdrogeoloogidega osalevad välitöödel ka Eesti keskkonnaministeeriumi veeosakonna ja Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse ning Läti Geoloogia ja Meteoroloogia keskuse ja...
08.11.2018|Riigikantselei

Meie geoloogilise kaardistamise ja informatsiooni osakond korraldas majasisese geoinfo seminari

06. novembril kutsusid meie geoinfo töörühma liikmed kõiki meie tööpere liikmeid Tallinna kontorisse geoinfo alasele seminarile. Kes Tallinnasse tulla ei saanud, said seminari jälgida Skype rakenduse kaudu. Seminaril tutvustati geoloogiafondi digitaliseerimise projekti ja fondi e-teenuse...
06.11.2018|Eesti Geoloogiateenistus

EGT meeskonnaga alustas koostööd Tartu Ülikooli professor Tõnu Meidla

Professor Meidla alustas koostööd geoloogiateenistusega oktoobri lõpust, eesmärgiga aidata kaasa Eesti territooriumi puudutava geoloogilise info ja geoloogilise kaardistamise kontseptsiooni kujunemisele ja arenemisele Eesti Geoloogiateenistuses. Tema koostööpartneriteks on meie geoloogilise...

Lehed