Sa oled siin

Uudised

14.04.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Rapla ja Järvakandi hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid nüüd Eesti Geoloogiateenistuse kodulehelt leitavad

Käesoleva aasta aprilli alguses valmisid Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogide poolt Rapla ja Järvakandi baaskaardilehtede hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid ning seletuskiri, mis kirjeldavad piirkonna põhjavett ja selle dünaamikat käsitlevaid teemasid. Värsked...
03.04.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus kogub praktika kohana üha enam populaarsust

Meil on hea meel, et Eesti Geoloogiateenistus on iga aastaga üha enam kogunud populaarsust meie üliõpilaste hulgas võimaliku praktika kohana. Geoloogiateenistuse suvisele praktikale kandideerimine lõppes 31.03 ning kokku laekus meile 23 sooviavaldust. Enim tuli praktikale soovijaid  Tartu...
01.04.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus kuulutas välja riigihanke Uljaste polümetalse anomaalia uuringuruumi puuraugu puurimiseks

Eesti Geoloogiateenistus on saanud riigilt ülesande viia läbi Eesti aluskorrakivimite geokeemilised uuringud Eesti ala kristalse aluskorra geokeemilise andmebaasi koostamiseks ja aluskorrakivimites metalse maagistumispotentsiaali hindamiseks.  Selleks on vaja teostada puurimistöid koos...
23.03.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Algas Life projekti tegevuse raames rajatavate uute seirekaevude puurimine

Life projekti (LIFE IP CleanEST, LIFE17 IPE/EE/000007) tegevuse C10.1 raames rajatakse Lääne-Virumaale Loobu, Sõmeru ja Kunda jõe valglatesse. 10 uut seirekaevu.  Kaevud rajatakse põhjavee keemilise koostise uurimiseks ja põhjavee lämmastiku- ja fosforiühendite sisalduste, leviku ja...
13.03.2020|Eesti Geoloogiateenistus

EGT hüdrogeoloogid koolitasid keskkonnaameti töötajaid

12. märtsil korraldas EGT hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakond koolituse keskkonnaameti töötajatele. Koolituse eesmärgiks oli õppida tundma Eesti hüdrogeoloogilist ehitust ning põhjavee liikumist kirjeldavaid parameetreid. Pika ja sisuka päeva jooksul korrati üle hüdrogeoloogia põhitõed...
06.03.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloogil Johannes Vindil on valminud Loode-Eesti graptoliitargilliidi geokeemilisi omadusi tutvustav aruanne

Lähimatel aastatel on geoloogiateenistusel kavas uurimise eesmärgil läbi viia mitmeid aluspõhja puurimistöid. Kuna uute puurimiste planeerimine ja läbiviimine võtab omajagu aega, siis alustati teenistuses uusi graptoliitargilliidi uuringuid kasutades nendeks olemasolevaid puursüdamikke....
03.03.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: Jõhvi rauapuurimisel vandus tehnika pisut enne lõppu alla

29.veebruari ajaleht Põhjarannik kirjutab Jõhvi puurimisest: Jõhvi rauapuurimisel jäi teise augu lõpuni puurida veel napp mõnikümmend meetrit, kui puurmasin kahtlaselt kõrisema hakkas ja põhjalikku hooldusse saadeti. "Auk on põhimõtteliselt valmis ja enne järgmist objekti oli meil nagunii plaanis...
17.02.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Piiratud veeressursi tuleb kasutada mõistlikult

Meie hüdro- ja keskkonnageoloogia osakonna juhataja Andres Marandi ja vanemhüdrogeoloog Valle Raidla kirjutasid Viimsi valla lehte artikli Viimis poolsaare joogiveest. Viimaste aastate seiretulemused näitavad Viimsi puurkaevudes nii aluskorrast (soolsuse tõus) kui ka ürgorust (madala mineraalsusega...
27.01.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuse direktorina asus tööle Sirli Sipp Kulli

Alates 27. jaanuarist on Eesti Geoloogiateenistuse direktor Sirli Sipp Kulli. Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on EGT alates asutamisest kahe aasta jooksul teinud läbi kiire arengu. „Alustatud on meie maapõue uuringute ja kaardistusega, valminud on uus puursüdamike hoidla ning koostöös...
21.01.2020|Riigikantselei

Kuula reporteritundi, kus räägitakse Virumaa tööstuspiirkondade veekogumite olukorrast

Meie hüdrogeoloogia ja keskonnageoloogia osakonna juhataja Andres Marandi käis vikerraadio reporteritunnis arutlemas teemal, millises seisus on Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa tööstuspiirkondade veekogumid. Kuula saate salvestust siit: https://vikerraadio.err.ee/1020075/reporteritund-toostus-ja-...

Lehed