Sa oled siin

Uudised

12.06.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: forte.delfi.ee kirjutab: Aeg tabust üle saada: Eestis on taas käima lükatud tõsised fosforiidiuuringud

Forte.delfi.ee kirjutab, miks on Eesti riik ja ülikoolid fosforiidi teema taas lauale tõstnud. Eestis on paarkümmend aastat pärast fosforiidisõda taas käivitunud tõsised uuringud, kas ja kuidas võtta kasutusele meie maapõues peituv võimas varandus – Euroopa suurim fosforiidivaru. Hange uute...
04.06.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistuses on valminud uurimustöö Eesti fosforiidi väärindamistehnoloogiatest

EGT peaspetsialistil Kadriann Tammel on valminud uurimistöö „Eesti fosforiidi väärindamistehnoloogiad - aruanne hetkeolukorra kohta“, mis annab ülevaate enamlevinud fosfaatsetekivimite töötlemis tehnoloogiatest sh nende võimalikust kasutusest ülekantuna Eesti fosforiidile. Ülemaailmne kasvav...
01.06.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ERR: Suvel plaanitakse Virumaal hakata uurima fosforiidimaardlaid

Maikuu keskel külastasid ERR ajakirjanikud meie Arbavere uurimiskeskust ja Jõhvi puurimisala ning uurisid, millised on meie puurimisplaanid 2020. aastal ja kui kaugele oleme jõudnud Jõhvi puursüdamiku uurimisega. Samuti huvitas ajakirjanikke, milliseid uuringuid viime hetkel läbi Jõhvi puuraukude...
22.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ajaleht Põhjarannik: Riik hakkab sel suvel Virumaal fosforiiti uurima

Sel suvel puuritavad 16 puurauku annavad geoloogiateenistusele ettekujutuse, mis täpsemalt peitub Virumaa all lasuvas fosforiidikihis. Esimeses etapis rajatavast 16 puuraugust seitse puuritakse Ida-Virumaal: neli Lüganuse ja kaks Toila vallas ning üks Kohtla-Järve linnas. Sõnad "fosforiit" ja "...
21.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ajaleht Põhjarannik: Miks me taas fosforiiti uurime?

Põhjarannik avaldas meie vanemgeoloog Johannes Vindi artikli, kus ta selgitab, miks alustab Eesti Geoloogiteenistus 2020. aastal fosforiidiuuringuid.   Käesoleva aasta suvel soovib Eesti geoloogiateenistus (EGT) teha Lääne- ja Ida-Virumaal puurimistööd, mille eesmärk on uute puursüdamike...
19.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: Paldiskisse plaanitav salvestusjaam lööb juba rekordeid ja pakub teadlastele suurt huvi

19.05 EPL ja arileht.delfi.ee kirjutavad Paldiskisse plaanitavast salvestusjaama rajamisest. Ka Eesti Geoloogiateenistusel on selles protsessis oma roll kanda. Üle kümne aasta arendatud Eesti esimese pump-hüdrojaama projekti raames on alustatud maapõueuuringuid, millesarnaseid pole varem siin...
ruum arhiivikappidega
13.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus avas digitaalse geoloogiafondi

EGT on astunud uude ajajärku ning äsja digitaliseeritud Eesti geoloogiafond on avalik ja kõigile kasvõi koduseinte vahelt lahkumata kättesaadav.  Eesti geoloogiafond on unikaalne digitaalne andmekogum, mis asutati 1957. aastal ning kuhu on kogutud Eestis läbiviidud geoloogiliste uuringute...
12.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus kuulutas välja riigihanke üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja Kallavere kihistu uuringuruumides

Eesti riik on sätestanud maapõuepoliitika arengusuunad, mille kohaselt peab muuhulgas  hoidma maapõuealast teavet ajakohasena ning suurendama majandusliku potentsiaaliga maapõueressursside osas. Hankemenetluse „Südamikpuurimistööd üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja...
08.05.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus tutvustab valminud uurimistöid Raplamaa ja Pärnumaa ehitusmaavarade levikust, kaevandamisest ja kasutamisest

Eesti Geoloogiateenistuses on valminud uurimistööd „Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Rapla maakonnas“ ja „Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Pärnu maakonnas“. Märtsi lõppu olid planeeritud töid tutvustavad üritused nii Tallinnas, Raplas kui Pärnus, kuid seoses...
22.04.2020|Eesti Geoloogiateenistus

Meist meedias: ERR kirjutab meie toimetamistest Kukruse mäel

ERR kirjutab oma uudisteportaalis: Ida-Virumaale Kukruse aherainemäe ehk rahvakeeli Kukruse tuhamäe jalamile tehakse puuraugud, et paremini uurida seda, kui palju mõjutavad mäkke ladestatud kaevandusjäätmed põhjavett. Kukruse mäe kõrvalt on maapinnalähedasest põhjaveest leitud põlevkivitööstusele...

Lehed