Sa oled siin

Valmis uus puursüdamike hoidla Arbavere puursüdamike uurimiskeskuses

8. jaanuar 2019 - 9:52
Foto: Eesti Geoloogiateenistus

2018. aasta detsembri lõpus lõpetati Arbavere uurimiskeskuses uue puursüdamike hoidla ehitustööd. Uue hoidla avamine on kavandatud aprillikuusse.

2018. aastal alanud Eesti Geoloogiateenistuse Arbavere puursüdamike uurimiskeskuse kaasajastamise eesmärgiks on parendada Eesti maapõue rakendus- ja teadusuuringute tingimusi, tagades seeläbi geoloogiliste uuringute usaldusväärsuse nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Esimesed puursüdamike hoidlad ehitati Arbaverre 1970ndatel aastatel. Sel ajal puuriti aastas kuni 40 km puursüdamikku, mille uurimisandmete alusel viidi läbi Eesti maapõue geoloogilist kaardistamist, maavarade otsinguid-uuringuid ning põhjavee varude uuringud. Kõiki kvaliteetseid puursüdamikke säilitatakse edasiste rakendus- ja teadusuuringute tarbeks, sest hoiustatud puursüdamike kasutamine uute geoloogiliste ülesannete täitmisel alandab märgatavalt kavandatavate geoloogiliste tööde maksumust.

Alanud aastal plaanitakse Arbaveres jätkata uute hoidlate ehitamisega ning alustada hoiustatud puursüdamike revisjoniga. Valminud puursüdamike hoidlas on lisaks puursüdamike säilitamisele ka ruumid puursüdamike kirjeldamiseks, kivimite esmaseks töötlemiseks ja proovide võtmiseks. Seadmed kivimite töötlemiseks soetati SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti nr. 14975 „Seadmete soetamine kivimitöötluseks Arbavere puursüdamike hoidlas“ raames.