Sa oled siin

Valminud on ülevaateartikkel, mis käsitleb mustade kiltade ehk metallirikaste põlevkivide töötlemistehnoloogiaid

4. november 2021 - 11:11
Mustade kiltade levikualad maailmas

Maapõueressursside osakonnal sai valmis ülevaateartikkel, mis käsitleb mustade kiltade ehk metallirikaste põlevkivide töötlemistehnoloogiaid. Artikli autoriteks on vanemgeoloog Johannes Vind ja peaspetsialist Kadriann Tamm.

Rohepöörde ning toormekriisi taustal uuritakse üha enam võimalusi, kuidas eraldada mustadest kiltadest aku- ja tehnoloogilisi metalle. Mustasid kiltasid leidub kõikjal maailmas ning samuti ka Eestis. Siin tunneme seda kivimit eelkõige graptoliitargilliidi nime all. Ülevaateartikkel koostati eesmärgiga anda süstemaatiline koondinfo erinevatest töötlemisprotsessidest, mis võimaldavad kiltadest metalle eraldada. Tehnoloogiad omakorda sõltuvad kivimite omadustest ning artikli esimene pool käsitlebki eelkõige erinevate kiltade mineraloogilisi omadusi. Artikli teises pooles antakse ülevaade töötlemisprotsessidest, mille hulgas on nii traditsioonilisi hüdrometallurgilisi protsesse kui bakterite kaasabil toimivaid protsesse. Tänasel päeval asub ainus moondunud musta kilta töötlev tehas Soomes Sotkamos. Seal on kasutusel ainulaadne bakteriaalne leostamine, mis tänu bakterite elutegevusele ning keemilistele protsessidele eraldab muu hulgas ka soojust, mis võimaldab leostamisprotsessil toimuda lähisarktilistes tingimustes.

Artikliga saab tutvuda sellel lingil (link töötab kuni 18. detsembrini 2021). Pärast lingi aegumist palume huvilistel artikli täisteksti saamiseks pöörduda artikli autorite poole — Johannes.Vind@egt.ee.

Eestis leviva musta kilda töötlemise edasised uuringud toimuvad ülikoolidega koostöös ResTA ressursside väärindamise projekti raames.