Sa oled siin

On valminud Kukruse aheraineladestu põhjaveeuuring

15. aprill 2021 - 17:12
Välitööd Kukrusel. Foto: Siim Tarros.

Keskkonnaministeeriumi koordineerimisel hinnati suletud kaevandamisjäätmehoidlate keskkonnaseisundit. Inventeeriti Käva, Kukruse, Sompa, Edise ja Rutiku põlevkivikaevanduste vanu aherainepuistanguid ning Maardu kunagist fosforiidikarjääri aheraineladestut (https://tinyurl.com/yuub2bvv).


Eesti Geoloogiateenistus viis sama uuringu raames läbi Kukruse aherainepuistangu ümbruse põhjaveeuuringu, mille eesmärk oli selgitada ladestust tuleneva mõju ulatust veekeskkonnale ning piirkonna veetarbijatele. Uuringus leiti küll, et aheraineladestu vahetus läheduses esineb mõõdukas põhjaveesaaste, kuid lähimate elamute kaeve see siiski ei ohusta, sest nad asuvad aheraineladestu suhtes ülesvoolu. Eesti Geoloogiateenistuse ettepanek on edaspidi aheraineladestust pärinevate saasteainete suundumuste jälgimiseks alustada põhjaveeseirega. Seire annab võimaluse tuvastada pikemal perioodil (6 aastat) nii statistiliselt usaldusväärsed saasteainete kasvusuundumused kui ka võimalikud piirarvude ületamised ning anda seejärel vajadusel uus hinnang aheraineladestu mõju ulatusele ja vaadata üle ladestu korrastamisvajadus.

Täispikk aruanne on leitav siin (PDF).