Sa oled siin

Valminud on geoloogilise baaskaardi Hiiumaa kaardid ja seletuskiri

1. veebruar 2021 - 16:21

Valmis on saanud Hiiumaa geoloogilis-geofüüsikaliste kaartide komplekt ning nende juurde kuuluv seletuskiri. Kaartide komplekti kuuluvad neli põhikaarti (pinnakatte ja aluspõhja geoloogiline ning hüdrogeoloogiline ja põhjavee kaitstuse kaart) ning viis abikaarti (aluspõhja reljeefi, pinnakatte paksuste ja geomorfoloogiline kaart ning aeromagnetiliste ja raskusjõuvälja anomaaliate kaardid).

Üheks seletuskirja koostamise eesmärgiks oli üle vaadata ja lahti mõtestada mitmed geoloogilised probleemid ja küsimused, mis täiendavate välitööde ja digitaalsete kaartide koostamise käigus esile olid kerkinud.

Sealhulgas keskenduti geoloogilis-geofüüsikalise tõendusmaterjali alusel Hiiumaa kerkeala välja eraldamisele, Kärdla meteoriidikraatri piirkonna maavaradele ja nende ilmingutele, Kaevatsi magnetanomaalia perspektiivsuse hindamisele ning Hiiumaa naftailmingute uurimise ajaloole.

Olulisemate tulemustega on võimalik tutvuda seletuskirja kokkuvõttes, detailsema informatsiooni jaoks on geoloogiafondis kättesaadav ka seletuskiri. Andmed ja kaardid on allalaaditavad kodulehel ning lisaks oleme loonud piirkonnast ka interaktiivse kaardi.