Sa oled siin

Valminud on aruanne „Ülevaade meregeoloogilisest andmestikust meretuuleparkide planeerimiseks“

28. aprill 2021 - 15:08
Profileerimine Kuvarahu kanalis. Foto: Sten Suuroja

Tingituna üha suurenevast huvist merealade hõivamise (sh avamere tuuleparkide rajamise) ning seal lasuvate maavarade ekspluateerimise vastu on märkimisväärselt kasvamas ka vajadus seal läbi viidavate geoloogiliste uurimis- ja kaardistamistööde järele. Sellest lähtuvalt on Eesti Geoloogiateenistuses valminud mahukas aruanne meregeoloogilisest andmestikust meretuuleparkide planeerimise toetamiseks.

Aruandes antakse ülevaade Eesti merealadel senini (alates 1981. aastast) läbi viidud seismo-akustilistest profileerimistöödest ning nende käigus kogutud geoloogilisest andmestikust, millel võiks olla potentsiaalne väärtus meie merealade hõlmamisel. Aruandes pöörataks rõhku ka sellele, milline on siiani eri aegadel kogutud seismo-akustiliste profileerimiste informatsiooni kvaliteet ning millist väärtuslikku informatsiooni võiks see andmestik sisaldada arvestades viimasel ajal üha kasvavat huvi avamere tuuleparkide rajamise vastu.

Aruande lõpus, tuginedes 2019. aasta suvel alanud Väinamere geoloogilise kaardistamise tulemustele, antakse ülevaade Eesti Geoloogiateenistuse praegustest võimalustest teostada eri suunitlusega meregeoloogilisi uuringuid ning kirjeldatakse EGT käsutuses olevaid eri sagedusel töötavaid seismo-akustilisi aparatuure, mis on vajalikud kvaliteetseteks meregeofüüsikalisteks uuringuteks.

Aruanne on täies mahus kättesaadav siin.