Sa oled siin

Uurimistöö „Ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Harju maakonnas“ edeneb jõudsalt

5. november 2018 - 11:48
Foto: Mihkel Maripuu/PM/Eesti Meedia/SCANPIX BALTICS

Oktoobrikuu teisel poolel külastasid meie rakendusgeoloogia osakonna juhataja Heikki Bauert ja vanemgeoloogid Janne Tamm ja Sirle Liivamägi ning keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõunik Tiit Kaasik ja peaspetsialist Maria Karus Harjumaa 10 valda (Kuusalu, Jõelähtme, Raasiku, Rae, Lääne-Harju, Harku, Saku, Saue, Anija ja Kose valda) ning kohtusid omavalitsuste esindajatega.

Tegemist on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel tehtava uurimistööga, mille eesmärgiks on anda ülevaade Harju maakonna ehitusmaavarade ressurssidest ning nende kasutamisest, hinnates praegust olukorda varustuskindlusest lähtudes ja kirjeldades ehitusmaavaradega varustatuse võimalusi detailsemalt kuni aastani 2030 ning perspektiiviga kuni 2050. Uuringu vajadus tuleneb ehitusmaavarade suurenenud tarbimisest ja sellega kaasnevatest probleemidest, mille lahendamine vajab riiklikku regulatsiooni.  Omavalitsused valiti välja selle järgi, millistes valdades on suuremad ja tähtsamad ehitusmaavarade maardlad ning kus kaevandatakse või kus on esitatud mitmeid geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlusi.

Kohtumistel omavalitsustes anti ülevaade ehitusmaavarade maardlate levikust ja perspektiivist, varudest ja kaevandamisest, maavara kvaliteedist ja praegusest varustuskindlusest. Ka tunti huvi, millised on külastatud omavalistuste seisukohad ning huvid geoloogiliste uuringute ja kaevandamise suhtes, samuti milline on perspektiiv uute kaevandamisalade kasutuselevõtmiseks valdade territooriumil. Kõikidele valdadele pakkus suurt huvi geoloogilise kaardistamise tulemusena koostatav kivimite ja setendite leviku kaart koos sellele kantud keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetega: maardlad, kaevandamisalad (mäeeraldised), geoloogilised uuringuruumid, lubade taotlused, perspektiivalad. 

Uurimistöö esitamise tähtaeg ministeeriumile on 2018. a lõpp ning pärast aruande vastuvõtmist tutvustame tulemusi kindlasti ka avalikkusele.