Sa oled siin

Rahvusvaheline radooniteemaline töökoosolek Tšehhimaal

28. september 2018 - 16:57
Radooni võrdlusmõõtmine Cetyne väljal. Valle Raidla ja Krista Täht-Kok testivad EGT emanomeetrit Markus 10.

Tšehhimaal Prahas toimus 17.-21. septembril 14. rahvusvaheline radooniteemaline töökoosolek “Geoloogilised probleemid radooniriski kaardistamisel”. Radooni võrdlusmõõtmine oli üks osa ürituse programmist. Võrdlusmõõtmiste eesmärgiks on radooni mõõteriistade omavaheline võrdlemine praktilise töö käigus, seejuures olulist osa täidab kogemuste vahetamine. Teadagi on radoon gaas, mida pole alati kerge maapinnast kinni püüda.

Mitmed töökoosoleku ettekanded, nagu ka geoloogiateenistuse oma, käsitlesid radooni leviku seaduspärasusi pinnases ja majade siseõhus ning nende omavahelist sõltuvust. See probleem on teravalt päevakorda kerkinud seoses EL direktiivi 2013/59 EURATOM ülevõtmisega Euroopa riikide poolt. Direktiiv kohustab tagama tööruumides radooni aktiivsuskontsentratsiooni alla 300 Bq/m3. Selle nõude rakendamine on probleemiks kõikides riikides. Radoonimure on päevakorras kogu maailmas, sest inimesed järjest enam töötavad ja veedavad aega siseruumides.

Eesti oli üritusel esindatud kolme meeskonnaga. Eesti Geoloogiateenistusest osales üritusel vanemgeoloog Krista Täht-Kok ning vanemhüdrogeoloog Valle Raidla. Kaugeimad osavõtjad olid kohale tulnud Hiinast.