Sa oled siin

Projekt GroundEco partnerid külastasid pilootalasid Eestis ja Lätis

18. detsember 2018 - 10:13
Projektis osalejad Võrumaal Matsi allikasoos.

Novembri alguses kohtuti  GroundEco (Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin) projekti raames Võrumaal Rõuges, kus Eesti Geoloogiateenistus korraldas esimese kõigi partnerite ühise tutvumisvisiidi tulevastele Eesti uuringualale. Järgmisel päeval külastati ühiselt Läti uuringuala Läti Ülikooli geoloogia osakonna juhtimisel.
Projekti sihiks on tugevdada põhjaveeressursside ning neist sõltuvate ökosüsteemide jätkusuutlikku majandamist riigipiiride üleses Gauja-Koiva vesikonnas. Projekti üheks eesmärgiks on võimaldada Läti partneritel rakendada Eestis väljatöötatud metoodika kasutamist identifitseerimaks põhjaveest sõltuvaid ökosüsteem. See annab võimaluse parendada Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse juba väljatöötatud metoodikat. Edasistes projekti faasides testitakse metoodika rakendamist pilootaladel, milleks on Kazu leja (krava) Priekuli piirkonnas Lätis ja Matsi allikasoo Rõuge vallas Eestis.

Loe edasi SIIT (898.05 KB, PDF).