Sa oled siin

Meist meedias: ajaleht Põhjarannik kirjutab: Kukruse mäe teisaldamine võib ära jääda

7. jaanuar 2019 - 11:48
Kukruse aherainemägi Autor/allikas: Pärnu Postimees/Scanpix

Kuigi keskkonnaministeerium lubas kolm aastat tagasi, et kavatseb ohtliku Kukruse aherainemäe teisaldada 2017. aastal, pole siiani mäe tulevikus selgust; ministeerium otsustab lähikuudel, kas minna Kukruse aherainemäe ümbertõstmise plaaniga edasi või jätkata lisauuringutega.

Eesti geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo sõnul on eksperdirühm oma arvamuse keskkonnaministeeriumile üle andnud, kirjutab Põhjarannik.

"Ka keskkonnaministeeriumi enda tegevuskava hõlmas enne lõpliku otsuse tegemist monitooringu korraldamist; meie eksperdiseisukoht toetas seda. Oleme välja pakkunud, et geoloogiateenistus on ja võimeline sellist seiret tegema," ütles Soesoo.

Tema sõnul on selge, et Kukruse mäe puhul on tegemist keskkonnaohtliku objektiga, küll aga ei saa praeguste andmete põhjal kindlalt väita, et tegemist on kõige kõrgema, A-kategooria ohtlikkusastmega objektiga.

"Geoloogiateenistus ei andnud arvamust selle kohta, kas mägi tuleks ümber paigutada või mitte, meie põhiargument on, et andmestikku tuleks juurde saada. Üks lisauuringute tegemise viis on seiramine, sealhulgas põhjavee seiramine, mis tähendaks ka uute aukude tegemist. Teisisõnu võiks veel mitu korda mõõta, enne kui lõikama hakata. Lõigata tuleks siis, kui ta tõesti kvalifitseerub A-klassi ohtlikkusega jäätmehoidlaks − on spetsialiste, kes ei ole selles päriselt veendunud."

Soesoo märkis, et praegune situatsioon ei pruugi olla täpselt selline, nagu varasemad uuringud on näidanud. Tema hinnangul võiks seireperiood olla vähemalt kaks aastat, mille jooksul kogutud informatsioonihulgaga saaks teha adekvaatsema otsuse.

Tunamullu teatas keskkonnaministeerium, et Kukruse aherainemäe korrastamistööde läbiviija hanke korraldamine toimub tõenäoliselt alles 2018. aasta suvel; edasi minnakse mäe osalise ümber tõstmise variandiga.

"Järgmise planeeringu koostamise etapi raames luuakse detailne lahendus mäe korrastamiseks. See hõlmab detailplaneeringu protsessi ning avalikku väljapanekut ja arutelu, millega saame kohalikke elanikke planeeringu koostamisse kaasata," ütles keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo toona.

2017. aasta augustis toimunud avalikul arutelul esitleti huvilistele ümbertõstetava mäe uut asukohta, selle valimise kriteeriume ning uue asukohaga kaasnevaid keskkonnamõjusid. Parima variandina esitleti mäe osalise ümber tõstmise varianti. Asukoha valiku pidi kinnitama Kohtla vald.

Kohtumisel tutvustas Kobras AS juhataja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) juhtekspert Urmas Uri Kukruse aherainemäe uueks asukohaks pakutud kahte alternatiivset lahendust ning ettepanekut lõpliku valiku osas.

"Püstitatud kriteeriumite alusel kahte erinevat asukohaalternatiivi võrreldes osutuks parimaks esimene alternatiiv ehk mäe osaline äravedu ning allesjäänud materjalist uue mäe kujundamine praegusest mäest põhja suunas asuvatele Rukki ja Nisu kinnistutele," märkis Uri.

Kukruse aherainemägi asub Ida-Virumaal Kohtla vallas Peeri külas Tallinn-Narva põhimaantee kõrval. Jäätmehoidla pindala on 4,85 hektarit ning sinna ladestatud aheraine kogus on orienteeruvalt 1,3 miljonit tonni.