Sa oled siin

Märtsikuu viimasel nädalal toimusid Tallinnas GroundEco projektiga seoses olulised sündmused ja kohtumised

4. aprill 2019 - 13:28
Foto: Eesti Geoloogiateenistus

28.03.2019.a toimus keskkonnaministeeriumis EGT hüdro- ja keskkonnageoloogia osakonna poolt korraldatud avalik seminar teemal „Põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide kontseptuaalsed mudelid“.  Seminaril keskenduti projekti raames tehtavatele kontseptuaalsetele mudelitele. Mudelite koostamise põhimõtteid ja vajadust selgitas hüdrogeoloog Andres Marandi. Näiteid koostatud kontseptuaalsete mudelite kohta esitasid  Tallinna Ülikooli ökoloogia keskusest Marko Vainu ja Oliver Koit. Keemilise modelleerimise kogemuse kohta rääkis EGT vanemgeoloog Valle Raidla. Aktiivsemalt said osalejad kaasa lüüa ühe pilootuuringu ala Matsi allikasoo kontseptuaalse mudeli täiendamisel ning uuringu eesmärgi püstitamises. Seminari teises pooles tutvustasid Siim Tarros EGT-st ja Jānis Bikše (Läti Ülikoolist) täpsemalt GroundEco projekti raames uuritavaid Eesti ja Läti pilootalasid – Matsi allikasood ja Kazu leja ürgorgu. Seminar lõppes Eestis juba koostatud kvantitatiivsete mudelite tutvustamisega.

Teine kohtumiste päev 29.03 oli organiseeritud Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse poolt. Toimusid projektipartneritele mõeldud töökoosolekud hetkeseisust ülevaate saamiseks ja „ajurünnakud“ metodoloogia koostamiseks. Analüüsiti seni tehtut, arutleti peagi algava pilootuuringu üle ning jagati ülesandeid järgnevaks projektiperioodiks. Üheks tähtsamaimaks tulemuseks oli ühisele kokkuleppele jõudmine projektis käsitletavate elupaigatüüpide valikumetoodikate osas.

Eesti-Läti ühisprojekti „Põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide ühishaldamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas“ (GroundEco) rahastatakse. Eesti-Läti Interreg programmist 2014 – 2020 (www.estlat.eu). Projekti kohta leiab rohkem informatsiooni juhtpartneri hallatavalt kodulehelt (inglise keeles).