Sa oled siin

Maapõue valdkonna käsitlemisest riiklikul tasandil

15. veebruar 2021 - 14:16
helkurvestide ja kiivritega inimesed puursüdamikuga tutvumas
MKMi esindajad äsja väljatud puursüdamikuga tutvumas: vasakult Margus Raha ja Timo Tatar ning paremal Ene Jürjens

15. veebruaril 2021 jõustub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) põhimääruse muudatus, mille kohaselt muutub ministeeriumi struktuur ja MKMi koosseisus alustab tööd maavarade osakond. Maavarade osakonna põhiülesanne on maapõueressursside kasutuselevõtu ja geoloogilise kaardistamisega seotud arengukavade ja programmide väljatöötamine ning elluviimise ja tulemuslikkuse seire, samuti maapõueressursside haldamise ja kasutamise uurimise korraldamine, riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine ning osalemine valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel. Valdkonda reguleerivate õigusaktide ettevalmistamine toimub jätkuvalt koostöös Keskkonnaministeeriumiga. 

Eelpool nimetatud muutusega seoses saab uue ametinimetuse ka üks MKMi asekantsleritest – edaspidi juhib valdkonda energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar.

See muudatus on järjekordne samm 06.06.2017 Riigikogus vastu võetud valdkonna põhilise strateegilise dokumendi „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ elluviimisel ning tasakaalu saavutamisel riigi majandusarengu, sotsiaalsete huvide ja keskkonnahoiu vahel. 01.01.2018 loodi MKMi haldusalas Eesti Geoloogiateenistus, kes on riikliku geoloogilise kompetentsi kandja ja aitab MKMil maapõuevaldkonna eesmärke täita.

„Hea meel on märkida, et maavarade temaatika on saavutanud olulise koha meie majanduse arendamisel nii seadusandluses kui ka ministeeriumi struktuuris. Maapõuepoliitika elluviimine majandusarengu valdkonnas muutub kindlasti sujuvamaks, kui nüüdseks on olemas nii oma osakond  kui ka geoloogiateenistus, kes tihedat koostööd teevad. Eriti tahaks rõhutada geoloogilise kompetentsi tagamise olulisust. Eesti geoloogiateenistus on just selline asutus, mis on selle rolli kandja ja riikliku tähtsusega ülesannete teostaja. Meie oma osakonnaga anname parima, et see geoloogiline kompetents üha kasvaks ning tunnustust saaks.“ sõnas osakonna juhataja Ene Jürjens.

MKMi maavarade osakonna kontaktid:
Ene Jürjens, osakonna juhataja ene.jurjens@mkm.ee 
Margus Raha, analüütik margus.raha@mkm.ee 
Kaur Kõue, nõunik kaur.koue@mkm.ee