Sa oled siin

Kesk-Eestis toimuvad geoloogilise kaardistamise välitööd

27. august 2021 - 15:48
Puurimisplats Järvamaal 2021. aastal

Eesti Geoloogiateenistus (EGT) viib juulist kuni aasta lõpuni Kesk-Eesti piirkonnas läbi geoloogilist kaardistamist ning Järvamaa ehitusmaavarade varustuskindluse hindamisega seotud uuringuid. Tööde käigus uuritakse pinnase geoloogilist ehitust ning rajatakse kuni 16 erineva sügavusega puurauku.

Geoloogiline kaardistamine annab teavet maapõue kohta ning selle põhjal tehakse otsuseid põhjavee ja maavarade kasutamise, ehitustegevuse, maakasutuse ja keskkonnatingimuste osas. 2021. aastal toimuvad kaardistamisega seotud välitööd Kesk-Eestis Kaiu, Vändra, Türi, Põltsamaa, Jõgeva, Rakke, Torma ja Kallaste kaardilehtedel ning ehitusmaavarade varustuskindlusega seotud tööd Järvamaal. Tööd toimuvad üldgeoloogilise uurimistöö loa nr YGUL/508483 alusel.

Pinnakatte geoloogilise ehituse ning kraavide ja paljandite uurimiseks tehakse labidate ja pinnasepuuride abil kaevandeid. Hüdrogeoloogiliste uuringute käigus täpsustatakse kaevude ja allikate asukohti, mõõdetakse veetaset ning võetakse veeproove. Lisaks on Kesk-Eesti alale plaanitud rajada kuni 16 puurauku, mille sügavused jäävad vahemikku 20 m kuni 450 m. Puurimistööde käigus kogutud materjal annab teavet maapõues leiduvate kivimite iseloomu ja omaduste kohta ning on aluseks erinevate kaartide loomisel ja geoloogiliste küsimuste lahendamisel.

Puurimistööde täiendavaks eesmärgiks on saada alusinfot Järvamaa ehitusmaavarade varustuskindluse aruande koostamiseks. Aruandes antakse terviklik ülevaade ehitusmaavarade levikust, kaevandamisest ja kasutamisest maakonnas ning analüüsitakse praegust varustuskindluse olukorda. Puurimise ja sellele järgnevate analüüsidega kontrollitakse, kas olemasoleva info alusel valitud asukohtades on maapõue ehitus ning lubja- ja dolokivi omadused sellised nagu eeldasime.

Kavandatud puuraukude asukohad on valitud selliselt, et tööde mõju nii keskkonnale kui ka elanikkonnale oleks minimaalne. Puurimistööd toimuvad ajavahemikus 06.09 kuni 27.12, kaasaegsete meetoditega kõiki nende piirkondade maapõue eripärasid arvestades ning keskkonnale sellega kahju ei tekitata. Pärast uuringut suurem osa puuraukudest suletakse ja alad korrastatakse. Üks puurauk jääb nõuetekohasel viisil avatuks hüdrogeoloogiliste uuringute tarbeks.

Puurimistöid teeb OÜ Inseneribüroo STEIGER. Puursüdamikud toimetatakse pärast puurimist Arbavere uuringukeskusesse, kus neid analüüsivad Eesti Geoloogiateenistuse geoloogid.

Puuraukude asukohti on võimalik vaadata geoloogilise kaardistamise välitööde kaardirakenduses. EGT poolt loodavad geoloogilise kaardistamise andmed (mõõtkavas 1:50 000) ja koostatavad aruanded on tööde valmimisel kõigile huvilistele kättesaadavad nii EGT kodulehe kui ka Eesti Geoloogiafondi kaudu.