Sa oled siin

Geoloogiateenistus viis läbi puursüdamike revisjoni I etapi

26. august 2021 - 12:07
Puursüdamikukastide pildistamine Arbaveres. Foto: Sirli Sipp Kulli

Eesti Geoloogiateenistus (EGT) viis läbi EGT hallata olevate Eesti puursüdamike geoloogilise info revisjoni ja korrastamise esimese etapi, eesmärgiga tagada puursüdamike info parem kättesaadavus edasisteks teadus- ja rakendusuuringuteks.

Eesti Geoloogiateenistuses jõudis lõpule projekt „Geoloogilise informatsiooni säilitamistingimuste parandamine (I etapp)”, mida rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 111 098 euroga aastatel 2019–2021 Ringmajanduse programmi vahenditest.

Projekti raames viidi EGTs läbi revisjon 717 puuraugu osas, millest 539 olid puuritud kristalsesse aluskorda ning 179 puurauku Alam-Paleosoikumi settekivimite kompleksi kivimitesse. Kõik revideeritud puursüdamike kastid korrastati ja vajadusel markeeriti täiendavalt. Samuti pildistati projekti raames 5370 Arbaveres säilitatavat puursüdamikukasti.

Puursüdamike andmebaasi loomise tarbeks koondati projekti elluviimise käigus kokku olemasolevad käsikirjalised ja publitseeritud materjalid revideeritud puursüdamike kohta. Olemasolevad käsikirjalised materjalid (sh gamma-karrotaaži kõverad, õhikute kirjeldused, litotulbad jm) skaneeriti. Geoloogiafondis säilitatavate aruannete läbitöötamise käigus eristati aruannete PDF-failidest iseseisvate failidena revideeritud puursüdamike kirjeldused ning puursüdamikke kohta käivad graafilise info failid (litotulbad, kaardimaterjalid, geoloogilised läbilõiked jm).

Arbavere uuringukeskuses valminud uutesse, kaasaegsetesse hoidlatesse toodi üle ca 3000 puursüdamikukasti Arbavere vanadest, amortiseerunud hoidlatest ja varasematel aastakümnetel Arbavere välialal hoiustatud puursüdamikest. Lisaks veeti projekti käigus Keila hoidlast Arbaverre ca 4800 puursüdamikukasti.

Projekti käigus koondatud ja digitaliseeritud maapõuealane andmestik on nüüd kõigile kättesaadav läbi spetsiaalse kaardirakenduse.

Геологическая служба провела I этап ревизии бурового керна (110.28 KB, PDF)