Sa oled siin

Geoloogiateenistus osaleb Emodnet-Geology projekti uues faasis

6. september 2021 - 16:01
Fotol väljavõte Emodneti portaali kaardikihtidest.

EGT meregeoloogia ja geofüüsika osakond osaleb Euroopa meregeoloogilise andmevõrgustiku ja teemakaartide koostamise projekti Emodnet-Geology uues faasis järgmise nelja aasta jooksul.


Euroopa Komisjoni (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) rahastamisel koostatakse ühtset mereandmestiku võrgustikku EMODnet (The European Marine Observation and Data Network). Andmed on koondatud seitsmesse teemasse: batümeetria, bioloogia, keemia, geoloogia, inimtegevus, füüsika ja merepõhja loomastik. EMODnet-Geology eesmärk on meregeoloogiliste organisatsioonide kogutud geoloogiliste andmete, metaandmete ja kaardikihtide koondamine, andmete kasutuse ja juurdepääsu hõlbustamine ning nendega seotud teenuste pakkumine. Projekti juhib Soome Geoloogiateenistus (Geologian tutkimuskeskus).


Projektiga on kaetud andmete kasutus pea kõigilt Euroopa merealadelt: Valge meri, Barentsi meri, Põhjameri, Läänemeri, Islandi ja Fääri saarte akvatoorium, Biskaia laht ja Ibeeria rannik, Vahemere lääneosa Euroopa Liidu (EL) vetes, Aadria meri, Joonia meri ja Vahemere keskosa (EL vetes), Egeuse meri (EL vetes, sh Türgi sektoris) ja Must meri (Türgi, Rumeenia, Bulgaaria, Ukraina) ning Kaspia meri. Käeolevas programmis laieneb andmestik geograafiliselt ka väljaspoole Euroopat – lisandub Kariibi meri. Koondatav andmestik ja kaardid sisaldavad teavet merepõhja kohta: merepõhja substraat ja selle settimismäär; merepõhja geoloogia (aluspõhja kivimite ja Kvaternaari setete litoloogia ja üksuste vanus); geoloogilised sündmused ja nende tõenäosus ning merepõhja maavarad. Rannikute kohta esitatakse rannikualade tüübid ja andmed sealsete protsesside kohta, nende erosiooni ja akumulatsiooni kiirused. Uudse teemana lisandub erosioon.


Andmestik on kättesaadav EMODnet’i Geology portaalis.