Sa oled siin

EGT osales Euroopa loodusliku kiirguse atlase koostamises

1. september 2020 - 13:43
Geoloog vasardamas sondi maapinna sisse
Radoonisisalduse mõõtmine pinnasest

Ilmunud on Euroopa loodusliku kiirguse atlas (Atlas of Natural Radiation). Atlase loomise tööd juhtis Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus Ispras (Giorgia Cinelli, Marc De Cort and Tore Tollefsen; The Joint Research Centre) ning selle valmimisse andsid oma panuse 80 eksperti üle Euroopa. Eesti eksperdina andis panuse atlase valmimisse EGT vanemgeoloog Krista Täht-Kok.

Atlase eesmärgiks on tutvustada loodusliku kiirguse olemust, tekkepõhjuseid ja kirjeldada selle erinevaid allikaid. Atlast ilmestab Euroopa riikide kaartide kogu, mis näitab erinevate allikate poolt põhjustatud loodusliku kiirguse taset riigiti.

Atlas on kättesaadav Internetis: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-atlas-natural-radiation-0 ning väljaande täiendav informatsioon on leitav siit: https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation.