Sa oled siin

EGT meeskonnaga alustas koostööd Tartu Ülikooli professor Tõnu Meidla

6. november 2018 - 16:01
Foto: Eesti Geoloogiateenistus

Professor Meidla alustas koostööd geoloogiateenistusega oktoobri lõpust, eesmärgiga aidata kaasa Eesti territooriumi puudutava geoloogilise info ja geoloogilise kaardistamise kontseptsiooni kujunemisele ja arenemisele Eesti Geoloogiateenistuses. Tema koostööpartneriteks on meie geoloogilise kaardistamise ja informatsiooni osakonna töötajad. Koostöö vajadus tulenes ennekõike vajadusest kaasajastada geoinfo haldamist ja visualiseerimist ning seda eesmärgiga, et tööd rahuldaksid maksimaalselt geoloogilise info kasutajat. „On oluline silmas pidada, et kaardistamine on samal ajal nii tegevus kui ka uurimismeetod ning uuringute kavandamisel tuleb kõigepealt lähtuda info olulisusest ja vajalikkusest. Samuti peame arvestama, et tulemus oleks kättesaadav ning sobiv kasutamiseks riigi erinevates tegevusvaldkondades – majandus, tervishoid, riigikaitse jne,“ ütles Tõnu Meidla.

„Professor Meidla liitumine meie meeskonnaga on järjekordne hea näide Eesti Geoloogiateenistuse ja Tartu Ülikooli vahelisest koostööst. Selle aasta oktoobrikuus sõlmitud koostöölepe, mille eesmärgiks on olulise tähtsusega riigi maapõueressursside uurimine ja parimate kasutusvõimaluste väljatöötamine, sai taas ühe konkreetse väljundi,“ lisas omaltpoolt geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo.

Tõnu Meidla on Tartu Ülikooli paleontoloogia ja stratigraafia õppetooli juhtaja. Ta spetsialiseerus algul mikropaleontoloogiale, kuid on oma õppe- ja teadustegevust laiendanud paleokeskkonna ja stratigraafia uuringutele.