Sa oled siin

Eesti pinnase radooniriski kaart on täienenud 2020 aasta Rn-uuringute andmetega

10. juuni 2021 - 16:32
Eesti omavalitsuste radooniriski kaart

Eesti pinnase radooniriski kaart on täienenud 2020 aasta Rn-uuringute andmetega Paide ja Viljandi linnas ning Järva, Mulgi ja Tõrva vallas. Kaart on leitav siit


Radooniriski kaardi koostamisel on radoonisisaldust uuringupunktides mõõdetud kahe paralleelse meetodiga: pinnaseõhust otsemõõtmisel ja pinnases mõõdetud eU ehk raadiumiga tasakaalus oleva uraani kontsentratsiooni järg. Mõlemal meetodil on omad tugevad ja omad nõrgad küljed, mistõttu kaardil iseloomustab radooniriski kahest mõõtmistulemusest kõrgem.


Rn-uuringud tellis Keskkonnaministeerium järgimaks keskkonnaministri määruse nr 28 “Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ nõudeid. Samas peegeldab uuendatud Rn-kaart Eesti Standardikeskuse poolt kehtestatud juhiseid Rn-ohutuks ehitamiseks: „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“.