Sa oled siin

Eesti Geoloogiateenistuse praktikandid kaitsesid edukalt oma lõputööd

12. juuni 2019 - 9:46

Eesti Geoloogiateenistus rõõmustab. Meie praktikandid Reeli, Marlen, Liisa-Mai ja Marko kaitsesid edukalt oma lõputööd.

Juunikuu alguses kaitses Eesti Geoloogiateenistuses ametipraktika teinud Reeli Sildnik TalTechis magistritöö teemal “Eesti ja lähiriikide geoloogiliste uuringute läbiviimse korra, nõuete ning praktika võrdlev analüüs”. Reeli magistritöö põhineb lubadesüsteemil ja selle hinnangul, mis on oluline ka geoloogiateenistuse tööks. Reeli magistritöö juhendajaks oli EGT direktor Alvar Soesoo.

Eile aga kaitsesid Marlen Hunt, Liisa-Mai Nurk ja Marko Kabel Tartu Ülikoolis oma bakalaureuse tööd. Marleni töö teemaks oli Tallinna-Helsinki tunneli trasside hüdrogeoloogiline analüüs ning see tõi planeerimistegevusse uue dimensiooni. Lisaks 4 trassivariandile kaardipildis, on tulevikus vaja valida veel mitmete trassivariantidega vertikaalsuunas igal trassivariandil. Maile juhendajate hulka kuulusid ka meie vanemhüdrogeoloog Maile Polikarpus ja hüdro- ja keskkonnageoloogia juhataja Andres Marandi.

Marleni tööga saab tutvuda siin. (PDF)

Liisa-Mai töö teemaks oli fosforiidi kaaevandamise mõju kajastamine Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumi kontseptuaalsel mudelil. Liisa-Mai üheks juhendajaks oli meie vanemhüdrogeoloog Valle Raidla.

Liisa-Mai töö leab siit. (PDF)

Marko töö eesmärk oli hinnata ALS (aerolaserskanneerimine) LiDAR andmestiku kasutusvõimalusi pinnase absoluutkõrguste muutuste kirjeldamiseks Pääsküla prügila sulgemisjärgse pinnaseseire näitel. Tulemustest selgus et LIDAR kõrgusandmeid võib pidada sobilikuks kaugseire meetodiks taoliste nähtuste kirjeldamisel, olles samaaegselt oluliselt säästlikum võrreldes füüsiliste pinnasereeperite paigaldamise ja perioodilise seirega.

Palju õnne head lõpetajad ja tuult tiibadesse!