Sa oled siin

Eesti Geoloogiateenistuse nõukogu andis heakskiidu teenistuse 2019. aasta tegevuskavale

22. jaanuar 2019 - 16:43
Foto: Eesti Geoloogiateenistus

22. jaanuaril toimunud EGT nõukogu koosolekul andis teenistuse direktor Alvar Soesoo ülevaate 2018. aasta tegevuskava täitmises ning tutvustas nõukogu liikmetele 2019. aasta tegevuskava. Lisaks anti nõukogu liikmetele ülevaade EGT katselabori tegevusest ning puudutati teisi olulisi teemasid.

Eesti Geoloogiateenistuse nõukogu kiitis teenistuse 2019.aasta tegevuskava heaks. Lisaks rõhutasid nõukogu liikmed, et maavarade geoloogilis-geokeemilise uurituse ülevaadete tegemisel võiks geoloogiateenistus tulevikus enam teha koostööd erinevate sihtrühmadega nt ehitusettevõtjatega ning lähtuda uuritavate maavarade valikul võimalusel sihtrühmade vajadusest.

EGT nõukogu on majandus-ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud liikmetega kogu, mis nõustab direktorit teenistuse eelarve ja tegevuskava kinnitamiseks või muutmiseks. Samuti on nõukogu ülesandeks hinnata maapõuepoliitika elluviimist teadus- ja uurimistegevuse valdkonnas.