Sa oled siin

Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogid osalevad lätlastega ühistel välitöödel

9. november 2018 - 8:57
Foto: Eesti Geoloogiateenistus

07. - 09. nov toimuvad projekti GroundEco raames Eesti-Läti partnerite ühised välitööd ning töökohtumine. Koos geoloogiateenistuse hüdrogeoloogidega osalevad välitöödel ka Eesti keskkonnaministeeriumi veeosakonna ja Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse ning Läti Geoloogia ja Meteoroloogia keskuse ja Läti Ülikooli, Läti Looduskaitse Agentuuri ja Vizeme regiooni planeerimisosakonna esindajad.

Eesti pilootala külastuse ja välitööde käigus rajatakse esimesed seirepunktid ning kogutakse veekeemia analüüsideks veeproove. 09.11. toimuva Läti pilootala külastuse korraldab Läti Ülikool.  

Eesti-Läti ühisprojekti GroundEco („Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja - Koiva river basin“) eesmärgiks on põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide uurimine ja nende seisundi hindamiseks kasutatava metoodika katsetamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas. Projekti raames rajatakse Eesti ja Läti territooriumil paiknevatesse Gauja-Koiva vesikonna allikasoodesse sarnase ülesehitusega seirevõrgud, kus korraldatakse sama metoodika alusel pinna- ja põhjaveeseiret – kogutakse erinevaid veekeemia proove, mõõdetakse allikate-jõgede vooluhulka, seiratakse automaatanduritega pinna- ja põhjaveetasemeid ning vee elektrijuhtivust. Eesti-Läti ühisprojekti rahastatakse Eesti-Läti Interreg programmist. Projekti kestvus on 2 aastat ja projekt lõppeb 2020 aasta keskel.