Sa oled siin

Eesti Geoloogiateenistus osaleb LIFE IP CleanEST projektis

13. jaanuar 2020 - 14:20

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on alguse saanud terviklik veekogumite seisundi parandamise projekt Ida- ja Lääne-Virumaal. LIFE IP CleanEST projekti raames parandatakse järgneva 10 aasta jooksul sealsete veekogumite seisundit ning analüüsitakse võimalusi, millega seisund paremaks saada.

Eesti Geoloogiateenistus (EGT) osaleb Life IP CleanEST projektis partnerina kahes põhjaveekogumeid puudutavas tegevuses.
Üks tegevustest hõlmab kuue põhjaveekogumi hüdrogeoloogilisi uuringuid põhjavees erinevate ohtlike ainete (nt. nitraadid, arseen, fenoolid jm) sisalduse ja üldise keemilise koostise kujunemise selgitamiseks ning põhjavee seisundi muutuste prognoosimiseks. Teise tegevuse raames keskenduvad põhjaveeuuringud põllumajandusliku hajukoormuse poolt põhjavee kvaliteedile avaldatava mõju uurimisele suuremate põllumajandusettevõtete lähikonnas.

Programmi LIFE IP CleanEST raames osaleti geoloogiateenistuses 2019. aastal projektiga seotud välitööl kokku 38 päeva. Välitööde käigus koguti Ida- ja Lääne-Virumaal andmeid enam kui 150 puurkaevu kohta – võeti veeproove, mõõdeti veetasemeid ning kontrolliti kaevude sügavust. 2020. aastal toimub esmane andmete analüüs ning järgnevate välitööde ette valmistamine.
Eesti Geoloogiateenistuse läbi viidavate tegevuste kogumaksumus on 612 967 €, millest Euroopa Komisjon rahastab projekti 60% ulatuses ja 40% omaosalus rahastatakse SA KIK eelarve kaudu. EGT poolt juhivad projekti tegevusi hüdrogeoloogid Merle Truu ja Joonas Pärn.

Täpsem info projekti kohta: LIFE IP CleanEST projekt.