Sa oled siin

Eesti Geoloogiateenistus avas digitaalse geoloogiafondi

13. Mai 2020 - 9:55
ruum arhiivikappidega
Geoloogiafondi endised ruumid Kadaka teel

EGT on astunud uude ajajärku ning äsja digitaliseeritud Eesti geoloogiafond on avalik ja kõigile kasvõi koduseinte vahelt lahkumata kättesaadav. 

Eesti geoloogiafond on unikaalne digitaalne andmekogum, mis asutati 1957. aastal ning kuhu on kogutud Eestis läbiviidud geoloogiliste uuringute tulemused. Fondi vanimad aruanded pärinevad aga aastast 1923. Fondi ülesandeks on läbi aastakümnete kogutud maapõuealaste aruannete säilitamine, andmebaasi pidamine ning nende avaliku kasutamise tagamine.

Digitaliseerimise projekti käigus skaneeriti vanad pabertoimikud ja kaardid. Kokku digiteeriti üle 736 000 lehe ja 7000 ruumikuju ning arendati fondi tarkvara. Geoloogiafondi veebi toomisel on tähelepanu pööratud võimalikult paljude kasutajate vajadustele. Fondi avaliku teenuse otsingusüsteem võimaldab leida maapõue valdkonna uuringute asukohti ja aruandeid ning vajadusel neid digitaalsel kujul alla laadida. Kõiki geoloogiafondi andmeid hoitakse nüüd Riigipilves ning fondi paberosa on külastajate jaoks suletud.
Edaspidi kogutakse fondi materjale ainult digitaalset, ehk aruannete koostajatel on võimalus ise oma aruandeid fondi lisada. Andmete esitamise kord ja fondi kasutamise juhis on olemas fondi kodulehel. Geoloogiafondi on oodatud kõik maapõuespetsialistide ja valdkonnas tegutsevate ettevõttete poolt koostatud aruanded, uuringud ning nende alusandmed.

Eesti Geoloogiafondiga saab tutvuda fondi kodulehel https://fond.egt.ee ning kõik fondi materjalidega seotud ettepanekud, soovid ja küsimused on oodatud e-kirjaga fondi aadressile fond@egt.ee.

Eesti geoloogiafondi digitaliseerimise projekti rahastati läbi EL regionaalarengu fondi vahendite ja riigi toetuse. Projekti kogumaksumus oli 369 523,80 eurot. Töid teostasid REGIO OÜ, AS Andmevara, OÜ Andmevara Services, Ratus OÜ ja AS Datel, lisaks panustasid projekti elluviimisesse TalTechi Geoloogia Instituut ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IT osakond.

Eesti Geoloogiafondi andmekogu numbrites seisuga 12.05
Maht: 4,6 TB
Skaneeritud lehti: 736 530
sh suuremaid kui A3: 39 663
Faile: 162 310
Aruandeid: 7630
Ruumikujusid: 7155

Vaata täpsema info saamiseks ka geoloogiafondi tutvustavat lehte meie kodulehel.