Sa oled siin

Aruande „Põhjavee kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel“ avalik arutelu

17. detsember 2019 - 11:50

12. detsembril toimus Rakveres EGT hüdro- ja keskkonnageoloogia osakonna poolt läbiviidud Sillamäe põhjavee uuringu tulemuste avalik arutelu.

Kogutud uue ja varasema keemilise andmestiku analüüsi põhjal järeldati, et Sillamäe kaevude Cl− sisalduse tõus on pigem tingitud soolase vee sissetungist Voronka veekihi alumisest (savikamast) osast või Kotlini veepidemest. Samas, on tulemustes mitmeid vastuolusid ning endiselt tuleks arvestada ka merevee sissetungi ohuga, eelkõige Sillamäe loodeosas.

Ühtlasi näitas uuring, et kohalik, Gdovi veekihti avava puurkaevu tehniline seisund võib ohustada ülemist magedamat veekihti, mis on praktiliselt ainus mageveevaru Sillamäel.