Sa oled siin

Alustati Eesti-Läti ühisprojektiga GroundEco

20. juuli 2018 - 16:33
Projekti avakoosolek Lätis Salacgrivas.
Projekti avakoosolek Lätis Salacgrivas.

Eesti Geoloogiateenistuse hüdro- ja keskkonnageoloogia osakond on alustanud Eesti-Läti ühisprojektiga GroundEco – „Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja - Koiva river basin“. Projekti eesmärgiks on põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide uurimine ja nende seisundi hindamiseks kasutatava metoodika katsetamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas.

Euroopa Liidu (EL) veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) lähtuvalt tuleb liikmesriikidel koostada nimekirja maismaa- ja veeökosüsteemidest, mis põhjaveest otseselt sõltuvad. Taoliseks hindamiseks on vaja luua kompleksne seirevõrgustik põhjavee ja sellest sõltuvate ökosüsteemide seisundi muutuste jälgimiseks.

GroundEco projekti raames rajatakse Eesti ja Läti territooriumil paiknevatesse Gauja-Koiva vesikonna pilootuuringute aladele sarnase ülesehitusega seirevõrgud, kus teostatakse sama metoodika alusel pinna- ja põhjaveeseiret: kogutakse veeproove, mõõdetakse allikate-jõgede vooluhulkasid, seiratakse automaatanduritega pinna- ja põhjaveetasemeid ning vee elektrijuhtivust. Lisaks koostatakse kirjeldused uuritud ökosüsteemide seisundite kohta ja hinnatakse nende sõltuvust põhjaveest.

Projekti juhtpartneriks on Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus (Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centrs). Eestist osalevad projektis lisaks Eesti Geoloogiateenistusele veel Keskkonnaministeeriumi veeosakond ning Tallinna Ülikooli ökoloogia instituut.
GroundEco projekti kohta saab täiendavat infot projekti kodulehelt.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Interreg Estonia-Latvia programmist.