Sa oled siin

Algas Life projekti tegevuse raames rajatavate uute seirekaevude puurimine

23. märts 2020 - 9:39

Life projekti (LIFE IP CleanEST, LIFE17 IPE/EE/000007) tegevuse C10.1 raames rajatakse Lääne-Virumaale Loobu, Sõmeru ja Kunda jõe valglatesse. 10 uut seirekaevu.  Kaevud rajatakse põhjavee keemilise koostise uurimiseks ja põhjavee lämmastiku- ja fosforiühendite sisalduste, leviku ja päritolu hindamiseks Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekihtides Pandivere nitraaditundliku ala põhjaosas ja selle lähiümbruses. Vastava uuringu abil soovitakse ka hinnata põhjavee kvaliteedi mõju Pandivere kõrgustiku põhjanõlvalt algavate jõgede vee kvaliteedile. 

Uuring viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma ning Eesti Keskkonnauuringute keskusega. Puurimistega alustati 20. märtsil ja tööd lõppevad mai alguses.

Uuringkaevud kaasatakse LIFE projekti raames läbiviidavasse põhjavee keemilise koostise seiresse, mis kestab kuni 2022. aastani. Seirekaevud rajab Viru Geoloogia OÜ.

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel algas 2018. aasta lõpus ligi 16,7 miljonit eurot maksev ja 10 aastat kestev veekogumite seisundi parandamise projekt LIFE IP CleanEST. Projekti raames keskendutakse Ida- ja Lääne-Virumaa pinna- ja põhjaveekogumite seisundi parandamisele ning analüüsitakse võimalusi, millega nende seisund paremaks muuta. Täiendavat infot leiate aadressilt https://life.envir.ee/life-ip-cleanest.