Sa oled siin

2. oktoobril toimus kolmas Eesti Geoloogiateenistuse (EGT) nõukogu koosolek, kus direktor Alvar Soesoo andis ülevaate EGT 2018. a. tööplaani täitmisest

5. oktoober 2018 - 11:25

Koosolekul otsustati, et edaspidi arutatakse nõukoguga läbi ka tulevased geoloogilise kaardistamise piirkonnad, et tagada töö ühiskonnale olulisematel aladel. Nõukogu toetas eesmärki liikuda rahvusvahelise huviga maavara varude määramisel endisest nõukogude süsteemist kaasaegsesse süsteemi, kus varude maht määratakse rahvusvaheliselt pädeva isiku poolt vastavalt varude ökonoomsusele, uuritusele ja keskkonnamõjule. Koosolekul tõdeti, et kõikide uuringuaruannete laekumine geoloogiafondi tuleb tagada Maapõueseaduse või geoloogilise uuringu korraga viies selleks vajadusel sisse vastavad muudatused.

EGT nõukogu on majandus-ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud liikmetega kogu, mis nõustab direktorit teenistuse eelarve ja tegevuskava kinnitamiseks või muutmiseks. Samuti on nõukogu ülesandeks hinnata maapõuepoliitika elluviimist teadus- ja uurimistegevuse valdkonnas.