Sa oled siin

Uudised

13.07.2021|Riigikantselei

Meist meedias: Põhjarannik: Virumaa fosforiidis leiti ka haruldasi muldmetalle

13.07.2021 avaldas Põhjarannik intervjuu EGT direktori Sirli Sipp Kulliga, kus arutleti selle üle, kuidas on läinud raua- ja fosforiidiuuringud, mis on mõjutanud uuringute läbiviimist ning millised on tulevikuplaanid. Poolteist aastat tagasi Jõhvi rauamaardlast välja puuritud kahte südamikku...
09.07.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Maavarade kasutamise mõju tuleb rohkem uurida

Eesti Geoloogiateenistusel on kanda oluline roll Eesti maapõue valdkonna arendamisel. Selleks, et saaksime omalt poolt parimal moel toetada valdkonna arengut, soovime omada regulaarset ülevaadet, milline on Eesti elanike teadlikkus maavaradest, nende kaevandamisest ja potentsiaalist ning maavarade...
10.06.2021|Riigikantselei

Eesti pinnase radooniriski kaart on täienenud 2020 aasta Rn-uuringute andmetega

Eesti pinnase radooniriski kaart on täienenud 2020 aasta Rn-uuringute andmetega Paide ja Viljandi linnas ning Järva, Mulgi ja Tõrva vallas. Kaart on leitav siit.  Radooniriski kaardi koostamisel on radoonisisaldust uuringupunktides mõõdetud kahe paralleelse meetodiga: pinnaseõhust...
09.06.2021|Riigikantselei

Meist meedias: Põhjarannik kajastab Uljaste järve uurimist

08.06.2021 avaldas Põhjarannik artikli Uljaste järve uurimisest. Artiklis tuuakse välja, et eelmisel nädalal tegi inseneribüroo Steiger algust seirekaevude puurimisega. Esimeses etapis tehakse neid seitse, edaspidi lisandub veel viis. Geoloogiateenistuse vanemhüdrogeoloog Maile Polikarpus...
Mererannik
24.05.2021|Eesti Geoloogiateenistus

Valminud on Eesti Geoloogiateenistuse aastaraamat 2020

Järjekorras juba kolmas aastaraamat annab ülevaate teenistuse olulisematest tegevustest ja igapäevastest pingutustest, mis said 2020. aastal ette võetud või lõpuni viidud. Aastaraamat on ühtlasi ka oluline ajalooallikas ja tagasivaade. Kolmas aastaraamat annab detailsema ülevaate: läbi viidud...
07.05.2021|Riigikantselei

Uljaste järvel algasid geoloogilised välitööd

Sellel nädalal võis Uljaste järvel näha tavatut vaatepilti, mis pani iga mööduva auto kiirust vähendama ja jalutajat peatuma - valge mootorpaat tiirutas järvel ja vedas midagi kummalist enda järel. Uljastel tiirutanud paat kuulub Eesti Geoloogiateenistusele ning sellega alustasime käesoleval...
04.05.2021|Riigikantselei

Meist meedias: Eesti Päevaleht: Iga tilk on arvel. Järgmise põgenike laine võib vallandada puhta vee nappus

01.05.2021 avaldas Eesti Päevaleht intervjuu Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakonna juhataja Andres Marandiga vee tarbimise teemadel meil ja mujal maailmas. Tihedama rahvastikuga piirkondades kaevutakse vee ammutamiseks aina sügavamale ja tarbitakse taastumatut...
28.04.2021|Riigikantselei

Valminud on aruanne „Ülevaade meregeoloogilisest andmestikust meretuuleparkide planeerimiseks“

Tingituna üha suurenevast huvist merealade hõivamise (sh avamere tuuleparkide rajamise) ning seal lasuvate maavarade ekspluateerimise vastu on märkimisväärselt kasvamas ka vajadus seal läbi viidavate geoloogiliste uurimis- ja kaardistamistööde järele. Sellest lähtuvalt on Eesti Geoloogiateenistuses...
20.04.2021|Riigikantselei

In memoriam Anto Raukas

17. II 1935 – 19. IV 2021 Langetame leinas pea ja mälestame eile meie hulgast lahkunud Eesti geoloogia suurkuju, akadeemik Anto Raukast. Anto erialane panus läbi aastate on olnud tohutult suur, tema teadustegevus on täiendanud teadmisi kvaternaarisetete litoloogia ja stratigraafia, meregeoloogia...
15.04.2021|Riigikantselei

On valminud Kukruse aheraineladestu põhjaveeuuring

Keskkonnaministeeriumi koordineerimisel hinnati suletud kaevandamisjäätmehoidlate keskkonnaseisundit. Inventeeriti Käva, Kukruse, Sompa, Edise ja Rutiku põlevkivikaevanduste vanu aherainepuistanguid ning Maardu kunagist fosforiidikarjääri aheraineladestut (https://tinyurl.com/yuub2bvv). Eesti...

Lehed