Sa oled siin

Üldosakonna ülesanded

Üldosakonna ülesanneteks on:

  • teenistuse dokumendihalduse, asjaajamise ja arhiivinduse korraldamine;
  • teenistuse infotehnoloogiline teenindamine ning maapõuealaste infosüsteemide korrashoid;
  • teenistuse õiguslik teenindamine;
  • teenistuse finantsjuhtimise, eelarvestamise ja finantsaruandluse korraldamine;
  • teenistuse varahalduse korraldamine;
  • teenistuse personalitöö korraldamine;
  • avalikkuse maapõuealane teavitamine, statistiliste ülevaadete ja trükiste koostamine ning levitamise läbiviimine ja korraldamine;
  • rahvusvahelise koostöö koordineerimine;
  • muude õigusaktidest tulenevate ja direktori antud ülesannete täitmine.

Telefon: (+372) 630 2333

Kontakt

Viimati uuendatud: 29. märts 2018