Sa oled siin

Rakendusgeoloogia osakonna ülesanded

Rakendusgeoloogia osakond viib läbi:

  • maavarade otsinguid ja uuringuid ning geotermilise energia uuringuid;
  • geoloogilisi uuringuid maavara varude arvele võtmiseks;
  • maavarade keemiliste ja kivimite füüsikalis-mehaaniliste omaduste uuringuid;
  • kaevandamistingimuste ja -tehnoloogiate uuringuid;
  • maavarade rikastamise, töödeldavuse ja kasutuspotentsiaali uuringuid;
  • kasutatavate tehnoloogiate keskkonnamõjude esmahinnanguid;
  • maavarade kasutamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke uuringuid;
  • maapõue kui ehituskeskkonna alaseid uuringuid;
  • maavarade kvaliteedi ja varude eksperthinnangute koostamist;
  • maapõuekasutuse alaste ettepanekute esitamist valitsusasutustele.

Telefon: (+372) 630 2337

Kontakt

Viimati uuendatud: 29. märts 2018