Sa oled siin

Hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakonna ülesanded

Hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakond viib läbi:

  • hüdrogeoloogilist kaardistamist ja uuringuid ning põhjavee kvaliteedi ja varude hindamise uuringuid;
  • maapõuekasutusega kaasnevate keskkonna- ja hüdrogeoloogiliste mõjude eksperthinnangute ja mudelite koostamist;
  • maismaa ja merealade keskkonna geokeemilisi ja geofüüsikalisi uuringuid;
  • muldade ja pinnaste füüsikalis-keemilisi ning radooniriski uuringuid;
  • georiskide uuringuid;
  • mererannikute ja seismoseiret;
  • riiklikku põhjaveeseiret;
  • laboriteenuse osutamist;
  • maakasutuse nõustamist.

Telefon: (+372) 630 2339

Kontakt

Viimati uuendatud: 29. märts 2018