Sa oled siin

Geoloogilise kaardistamise ja informatsiooni osakonna ülesanded

Geoloogilise kaardistamise ja informatsiooni osakonna ülesanneteks on:

  • geoloogiline kaardistamine ja teemakaartide koostamine;
  • maapõue andmete kogumine, sealhulgas puursüdamike kogumine ja hoiustamine;
  • geoloogilise materjali süstematiseerimine ja kättesaadavuse tagamine;
  • geoloogiliste andmepankade ja geoloogiafondi pidamine, geoloogilise andmeside haldamise korraldamine, hooldamine ja arendamine.

Telefon: (+372) 630 2336

Kontakt

Viimati uuendatud: 29. märts 2018