Sa oled siin

Tööle või praktikale

EESTI GEOLOOGIATEENISTUSE KARJÄÄRIVÕIMALUSED

 

​Miks tulla tööle EGTsse?

 • Toetame Sinu arengut - Sul on võimalus organisatsiooniliselt liikuda ning ennast koolitada nii Eestis kui välismaal.
 • Sa saad oma mõtteid ja ideid jagada - EGTs ei ole osakondade vahel jäiku piire ning kolleegidena oleme avatud ja koostööaltid.
 • Sina oled oluline - EGT väärtustab Sinu töö ja eraelu tasakaalu, pakkudes võimalusi kaugtööks ja paindlikuks töökorralduseks, täname ja tunnustame Sinu tööalaseid saavutusi, hoolime Sinu tervisest ning tähtpäevadel rõõmustame koos Sinuga.
 • Sinu töö on oluline - EGT on arvestatav valitsusasutuste nõustaja geoloogia alal ning oma tööga loome väärtust kogu riigile.

Teenistuses töötab hetkel 42 inimest, kelledest on naisi 61% ja mehi 39%.

EGTs töötavad oma valdkonna tippspetsialistid - ​kõik EGT töötajad on kõrgharidusega, neist 41% omavad või on hetkel omandamas doktorikraadi ning 36% magistrikraadi.

 

EESTI GEOLOOGIATEENISTUSE TÖÖPAKKUMISED

 

Hetkel ühtegi konkurssi käimas ei ole. Kui Sa aga tunned suurt huvi EGTs töötamise vastu, siis võid oma elulookirjelduse ja lühikese kaaskirja saata aadressile info@egt.ee ning me võtame Sinu soovi arvesse vaba töökoha tekkimisel.

 

PRAKTIKA EESTI GEOLOOGIATEENISTUSES

 

Hei maateaduste tudeng, tule kandideeri tasustatud praktikale!

Eesti Geoloogiateenistus kutsub maateaduste tudengeid kandideerima suvistele tasustatud praktikakohtadele (kokku 5 kohta).

Valdkonnad, mille hulgast sobiv praktikakoht valida on:

 1. Radooni mõõtmine Võrumaal (august, alguspunkt Tallinn);
 2. Ida-Virumaa põhjavee uuringud (august, Tallinn);
 3. Puursüdamike revisjon ja andmete digitaliseerimine (mai-august, alguspunkt Rakvere);
 4. Geoloogiline kaardistamine Häädemeeste-Ikla kaardilehel (juuli-august, alguspunkt Tallinn);
 5. Merepõhja kaardistamine (juuli-august, alguspunkt Tallinn).

Edukate praktikantide tasu kuus on:

 • bakalaureuse tasemel 750 eurot bruto;
 • magistritasemel 900 eurot bruto.

Kandideerimiseks saada palun oma CV, valdkond (loetelus) ja lühike kirjeldus, miks just Sina võiksid selle valdkonnaga hästi hakkama saada. Valdkonna puhul, kus oleme märkinud pikema perioodi kui üks kuu, anna palun teada, millal Sulle sobib praktikale tulla. Kandideerimisdokumente ootame kuni 12.04.2019 e-postile info@egt.ee.

NB! Tasuline praktika ei pruugi täita koolipraktika eesmärke, kuid annab võimaluse omandada praktilisi kogemusi EGT eesmärke täitvate tööülesannetena, luua kontakte ja panna võimalusel alus tuleviku töösuhtele.

Viimati uuendatud: 21. märts 2019