Sa oled siin

Kõneisikud

 • Eesti maapõueressursid ja tulevikumaavarad –  Alvar Soesoo (direktor), Heikki Bauert (nõunik)
 • Põhjavesi ja keskkonnageoloogia  – Andres Marandi (osakonna juhataja), Joonas Pärn (hüdrogeoloog),  radoon - Krista Täht-Kok (vanemgeoloog)
 • Eesti ehitusmaavarad, varustuskindlus  – Janne Tamm (vanemgeoloog)
 • Metalsed maavarad, graptoliitargilliit ja geotermika – Alvar Soesoo (direktor)
 • Eesti fosforiit - Tiit Kaasik (osakonna juhataja),  Alvar Soesoo (direktor)
 • Eesti geoloogiline kaardistamine – Mariliis Aren (osakonna juhataja)
 • Geoloogilise info baasid, puursüdamikud - Heikki Bauert (nõunik)
 • GIS meetodid ja geoinformatsioon –  Sigrid Hade (peaspetsialist)
 • Meregeoloogia ja merepõhjauuringud, sadama- ja veeteede uuringud – Sten Suuroja (osakonna juhataja)
 • Euroopa kriitilised toormed (Critical Raw Materials) – Alvar Soesoo (direktor), Heikki Bauert (nõunik)
 • Globaalsed keskkonna- ja kliimamuutused – Andres Marandi (osakonna juhataja), Valle Raidla (vanemhüdrogeoloog)
 • Venekeelse meedia teemad - Heli Suvi (avalike suhete spetsialist)
 • Muud maapõuega seonduvad küsimused  - Heli Suvi (avalike suhete spetsialist)
Viimati uuendatud: 3. juuli 2019