Sa oled siin

Kõneisikud

  • Eesti maapõueressursid ja tulevikumaavarad –  Tiit Kaasik (osakonna juhataja)
  • Eesti ehitusmaavarad, varustuskindlus - Janne Tamm (vanemgeoloog)
  • Eesti geoloogiline kaardistamine ja geoinformatsioon - Mariliis Aren (osakonna juhataja)
  • Põhjavesi ja keskkonnageoloogia  – Andres Marandi (osakonna juhataja), Joonas Pärn (hüdrogeoloog),  radoon - Krista Täht-Kok (vanemgeoloog)
  • Geoloogilise info baasid, puursüdamikud - Heikki Bauert (nõunik)
  • Meregeoloogia ja merepõhjauuringud, sadama- ja veeteede uuringud – Sten Suuroja (osakonna juhataja)
  • Euroopa kriitilised toormed (Critical Raw Materials) – Heikki Bauert (nõunik)
  • Globaalsed keskkonna- ja kliimamuutused – Andres Marandi (osakonna juhataja), Valle Raidla (vanemhüdrogeoloog)
  • Venekeelse meedia teemad - Heli Suvi (asedirektori kt)
  • Muud maapõuega seonduvad küsimused - Heli Suvi (asedirektori kt)
Viimati uuendatud: 15. Mai 2020