Sa oled siin

Seriaal „Eesti maapõue uuringud“

Eesti Geoloogiateenistuse (EGT) üheks eesmärgiks on tegeleda sihipäraselt avalikkuse teadlikkuse tõstmisega maapõue valdkonnast, et tekiksid piisavad teadmised maapõue kasutusest, potentsiaalist, võimalikest keskkonnamõjudest, kaasaegsetest lahendustest aga ka valdkonna regulatsioonist.

Eelnevast lähtuvalt, oleme teinud alguse populaarteadusliku seriaali „Eesti maapõue uuringud“ loomisega. Seriaali erinevad osad kajastavad maapõue uuringute etappe ja seotud valdkondi, et anda vaatajatele neist huvitav ja hariv ülevaade.

Puuraukude rajamine ja sulgemine
 

Seriaali esimene osa keskendub puuraukude rajamise ja sulgemise protsessile, kus muuhulgas kajastatakse EGT enda 2020. aasta puurimistöid, visatakse põgus pilk filmitud puurimistööde arhiivimaterjalidele ja tehakse selgeks, milline näeb välja puuraugu sulgemise protsess.

 

Töö puursüdamikega Arbaveres
 

Seriaali teine osa annab ülevaate sellest, kuidas säilitatakse ja uuritakse puursüdamikke Arbavere maapõue uuringukeskuses. Seriaalis saab näha milliseid uuringuid täpsemalt südamikega tehakse, milliseid seadmeid selleks kasutatakse ning mis on uuringute eesmärk ja edasine kasutamise võimalus.

 

Viimati uuendatud: 5. Mai 2021