Geoloogiafond

Geoloogiafond on külastamiseks suletud. Päringud palume edastada aadressil fond@egt.ee

Aadress: ​Kadaka tee 82, ​12618 Tallinn
Telefon: (+372) 672 0080  
E-post: fond@egt.ee

Teavitame, et Geoloogiafond ei paku suuremahulist uurimustööd, kuid saame anda informatsiooni ja viidata allikate juurde, mida iseseisvalt kasutada saate.  Materjalide ja dokumentidega saate tutvuda Geoloogiafondi e-andmebaasis. Geoloogiafondi laekunud päringutele vastame 3 tööpäeva jooksul

Puurkaevude passid või nende puudumisel puurkaevu/-augu arvestuskaardid, mis on fondis olemas ja Teie poolt esitatud andmete alusel leitavad, saame edastada digitaalselt. Kõik eelnevalt nimetatud fondis olevad andmed on kantud ka keskkonnaregistrisse ning nendega seotud sisuliste küsimuste puhul palume pöörduda Keskkonnaagentuuri poole.

Ehitusgeoloogiaalaste materjalide sisuliste küsimustega soovitame Teil pöörduda Maa-ameti ehitusgeoloogia andmekogu poole.

Geoloogiafondi tegevused:

  • fundamentaal- ja rakendusuuringute aruannete, kaartide, bilansside ja muu dokumentatsiooni hoiustamine ning vahendamine kasutajatele;
  • elektrooniliste ja käsikirjaliste geoloogiliste aruannete arvele võtmine, korrastamine ja säilitamine;
  • E-andmebaasi FOND täiendamine.

Geoloogiafondis on hoiul ligi 13 000 köidet fundamentaal- ja rakendusuuringute aruandeid, maardlate ja puurkaevude passid, koosolekute protokollid jms koos kaardimaterjali ning CD-plaatidega.
Geoloogiafondi töötajate poolt koostatud maavaravarude koondbilansid hõlmavad aastaid 1945–2005 ja puurkaevude arvestuskaartide kogumikud aastaid 1945–2009.

 

Viimati uuendatud: 16. märts 2020