Sa oled siin

Geoloogiafond

Eesti Geoloogiafond sisaldab Eestis läbiviidud maapõuealaste uuringute tulemusel koostatud aruandeid.

Geoloogiafondi materjale kogutakse ainult digitaalselt ning aruannete koostajatel on võimalus ise oma aruandeid ja tehtud töid fondi lisada. Oodatud on kõik maapõuespetsialistide ja valdkonnas tegutsevate ettevõtete poolt koostatud aruanded, uuringud ning nende alusandmed.

 

Geoloogiafondist

Fondis on talletatud kokku juba üle 7600 säiliku.

Andmekogu sisaldab:

 • geoloogilisi aruandeid alates 1923. aastast
 • puurkaevude arvestuskaardid 1945-2009
 • maavaravarude koondbilansid 1945-2005

Teenused

Geoloogiafondi aruannete metaandmed koos ruumikujudega on spetsialistidele kasutamiseks kättesaadavad ka läbi WFS ja REST JSON teenuste.

WFS teenuse aadress: https://fond.egt.ee/geoserver/egf/ows
REST JSON teenuse aadress: https://fond.egt.ee/fond/openapi.json

Tutvu ka EGT ruumiandmete kasutamise litsentsiga (172.61 KB, PDF).

Geoloogiafondi digiteerimine

Eesti Geoloogiafondi digiteerimise projekti käigus skaneeriti vanad pabertoimikud ja kaardid. Kokku digiteeriti üle 736 000 lehe ja loodi üle 7000 ruumikuju ning arendati fondi andmehalduse tarkvara ning avalik veebiteenus.

Projekti rahastati läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahendite. Projekti kogumaksumus oli 369 523,80 eurot.

Hea teada

Suuremahulised joonised

Fondi pabersäilikute joonised on võimalikult suure hulga informatsiooni säilitamiseks salvestatud kõrge lahutusvõimega failidesse. Arhiivikõlbulik formaat on kooskõlastatud Eesti Rahvusarhiiviga ja tagab tulevikus jooniste ja kaartide hea töödeldavuse.


Eelvaate silmale vajutades näeb samuti kvaliteetset, kuid suurusjärk väiksema mahuga faili, mida on võimalik eraldi alla laadida.

Uuringualaga otsing

Otsingut kaardil valitud ulatuses piirates jäävad otsingutulemustest välja aruanded, mille ruumikujud ei ulatu kaardiaknasse.

Otsingut kaardiaknaga piirates on soovitav sisse lülitada ka uuringuala suurusest lähtuv otsing. Nii saab otsingust välja jätta suuri alasid (sealhulgas kogu Eestit) hõlmavad aruanded.

WFS teenuse kasutamine

Kuna osadel geoloogiafondi aruannetel pole ruumikujusid, siis WFS teenus tagastab ka nullgeomeetriaga kirjeid. Paraku välised rakendused tulevad selle olukorraga erinvalt toime. Seetõttu on teenuses lisaks nullgeomeetriatega vw_fond_wfs kihile lisatud ka eraldi nullgeomeetriateta kihid.
WFS teenuse kasutamine QGIS-is
 • Lisa WFSi alt uus ühendus.
 • Avanenud aknas määra ühendusele nimi ning sisesta WFSi aadress https://fond.egt.ee/geoserver/egf/ows. Lisaks märgi ära WFS versioon 1.1 ning vajuta OK.
 • Seejärel on sul ühendus ja seal olevad andmed kättesaadavad.
WFS teenuse kasutamine ArcMapis
Eeldab Data Interoperability laienduse olemasolu.

 • ArcCatalogi aknast tuleb valida Interoperability Connections → Add Interoperability Connection.
 • Avanenud aknas tuleb Format parameetriks seada WFS (Web Feature Service) – kui rippmenüüst see valik kohe leitav ei ole, siis võib lihtsalt antud aknakesse trükkida „WFS“, peale mida programm peaks juba soovitud valikut pakkuma või siis valida rippmenüüst valik More formats… ning valida sealt soovitud formaat. Reale Dataset tuleb sisestada WFSi aadress: https://fond.egt.ee/geoserver/egf/ows.
 • Järgmisena tuleb avada nupu alt Parameters… Seal tuleks WFSi versiooniks (WFS Version) määrata 1.1.
 • Parameetri Feature Types puhul tuleb kõigepealt vajutada akna paremas servas olevale kolme punktiga nupule ning avanenud aknas panna linnuke valikute vw_fond_wfs_punkt Point ja vw_fond_wfs_pind Polygon ette ning sulgeda see aken vajutades nupule OK. Parameetri Max Features väärtuseks tuleks panna mõni suurem arv, näiteks 100000.
 • Viimase sammuna siin menüüs tuleb liikuda päris menüü lõppu ja märkida linnuke valiku Use Search Envelope ette. Siin määratakse koordinaatidega ala, mille piires objekte otsitakse, seega jäetakse kõrvale geomeetriata objektid. Koordinaadid võib panna suure varuga (kui just ei ole endal soovi väikselt alalt andmeid pärida). Näites on min X: 100000; min y: 6000000; max X: 1200000 ning max Y: 7500000. Lisaks tuleb siin ära märkida, mis koordinaatsüsteemis otsinguala piiravad koordinaadid on sisestatud – L-EST97 puhul siis EPSG: 3301.
 • Seejärel sulge kõik aknad nupuga OK ning nüüd peaks loodud WFS ühendus ArcCatalogi Interoperability Connections valikus olema näha. Soovi korral saad muuta ka selle nime.
 • Lohistades vw_fond_wfs_punkt Point või vw_fond_wfs_pind Polygon kihi kaardiaknasse, peaksid nähtavale ilmuma kõik antud andmekihi ruumikujud (vastavalt punkt- ja pindobjektid), millel on küljes ka atribuutandmed.

Kontakt

Viimati uuendatud: 2. september 2021