Sa oled siin

Seismoseire

Riikliku seismilise seire käigus registreeritakse ja analüüsitakse Eesti territooriumil ning naaberaladel toimuvaid seismilisi sündmuseid, mille tagapõhi võib olla looduslik nagu maavärin või inimtekkeline nagu lõhkamine karjääris või meremiini demineerimine. Need mõõtmised on osaks Eesti riiklikust keskkonnaseirest ning Maa seismiliste protsesside ja siseehituse uurimisest.

Eestis koosneb seismojaamade võrk kolmest püsivast (Arbavere, Matsalu ja Vasula) ning kuni seitsmest ajutisest jaamast. Lisaks kasutatakse andmeid Soome, Rootsi ja Läti seismojaamadest.

Seismilised sündmused Põhjamaades ja Baltikumis viimase 24 tunni jooksul kuvatakse Helsingi Ülikooli Seismoloogia Instituudi kodulehel. Spetsialistide poolt täpsustatud sündmused, sh Eesti Geoloogiateenistuse poolt analüüsitud andmed kantakse Helsingi Ülikooli bülletäänidesse.

Eesti seismiline seiremonitor võimaldab sirvida Eesti seismojaamade salvestisi. Reaalajas saab vaadata seismogramme kolmest praegu töötavast seirejaamast – ARBE (Arbavere), MTSE (Matsalu) ja VSU (Vasula). Vanad andmed (kuni 03.01.2011) on olemas SRPE (Suurupi) jaamast. Varasemate seismogrammide sirvimiseks tuleb valida vastavalt kuupäev ja jaam.

Globaalne seismiline monitor võimaldab jälgida viimati toimunud maavärinate asukohti Potsdami Maauuringute Keskuse globaalse võrgu GEFON andmetel. VSU (Vasula) jaam kuulub GEOFON võrku.

Seismoseire aastaaruanded ja sündmuste nimekirjad on leitavad Eesti riikliku keskkonnaseire programmi veebilehel.

NB! Seimoseire graafikud kuvatakse eraldi aknasse, mille avanemiseks lubage oma veebibrauseril hüpikakende (pop-up) avamine. Seismogrammidel kasutatakse aastaringselt maailmaaega: talvel EET (Eastern European Time) UTC +2 tundi ja suvel EEST (Eastern European Summer Time) UTC +3 tundi.

Viimati uuendatud: 8. aprill 2019

Seiremonitor

Nt. 17.10.2021