Sa oled siin

Puursüdamike ja geoloogilise materjali süstematiseerimine ning hoidmine

Puursüdamike ja geoloogilise materjali süstematiseerimine ning hoidmine loob tingimused väärtuslike puursüdamike, proovide, lihvide ja õhikute taaskasutamiseks uute uurimistööde tegemisel. Geoloogilise materjali pikaajalise säilitamise tulemusel on võimalik vähendada välitööde mahtu ja seetõttu alandada ka kavandatavate tööde maksumust. Välitöödele kuluva aja arvelt jääb spetsialistidel enam aega andmete analüüsimiseks.

Eesti Geoloogiateenistuse Arbavere, Keila ja Tuula hoidlates on hoiul ligikaudu 2200 puuraugu 120 000 meetrit puursüdamikku, mis on hoiul enam kui 25 000 säilituskastis. Asutuse tegevuskavas on puursüdamike ja muu geoloogilise materjali hoiu- ja uurimistingimuste kaasajastamine ning parandamine lähiaastatel.

 

 

Viimati uuendatud: 24. aprill 2020