Sa oled siin

Põhjavee, mereranniku ja seismoseire

Riikliku põhjaveekogumite seire käigus kogutud andmete abil hinnatakse looduslike ja tehnogeensete tegurite mõju põhjavee levikule ja koostisele. Seirel jälgitakse põhjavee seisundit looduslikes ja veehaarete kasutamise tingimustes põhjavee bilansi tulemuste hindamise alusel.

Riikliku mererannikute seire käigus analüüsitakse looduslike ja antropogeensete faktorite mõjul toimuvate protsesside kulgu. Rannikualadel toimuvad settekuhje ja kulutusprotsessid vajavad erilist tähelepanu eelkõige elanikkonna ohutuse tagamisel, puhkemajanduse arendamisel ja ehitustegevuse kavandamisel.

Riikliku seismilise seire käigus registreeritakse ja analüüsitakse Eesti territooriumil ning naaberaladel toimuvaid looduslikke ja tehnogeenseid seismilisi sündmuseid. Need mõõtmised on osaks Maa seismiliste globaalsete protsesside uurimisest ja Eesti riiklikust keskkonnaseirest. Põhjamaade ja Baltikumi andmed kuvatakse Helsingi Ülikooli Seismoloogia Instituudi kaardileheküljel. Manuaalselt täpsustatud sündmused kantakse Helsingi Ülikooli bülletääni „Seismic Events in Northern Europe“.

Eesti seismiline seiremonitor võimaldab sirvida Eesti seismojaamade salvestisi. Reaalajas saab vaadata seismogramme kolmest praegu töötavast seirejaamast – ARBE (Arbavere), MTSE (Matsalu) ja VSU (Vasula). Vanad andmed (kuni 03.01.2011) on olemas SRPE (Suurupi) jaamast. Varasemate seismogrammide sirvimiseks tuleb valida vastavalt kuupäev ja jaam.

Globaalne seismiline monitor võimaldab jälgida viimati toimunud maavärinate asukohti Potsdami Maauuringute Keskuse globaalse võrgu GEFON andmetel. VSU (Vasula) jaam kuulub GEOFON võrku.

NB! Seimoseire graafikud kuvatakse eraldi aknasse, mille avanemiseks lubage oma veebibrauseril hüpikakende (pop-up) avamine. Seismogrammidel kasutatakse aastaringselt maailmaaega: talvel EET (Eastern European Time) UTC +2 tundi ja suvel EEST (Eastern European Summer Time) UTC +3 tundi.

Laboratoorium

Kontakt

Viimati uuendatud: 29. Mai 2018

Seiremonitor

Nt. 20.02.2019