Sa oled siin

Paldiski lahe pumphüdroakumulatsioonijaama veevõtutoru merepõhja pindmiste setete uuring

Uuringu eesmärgiks oli määrata põhjasetete koostis, paksus ja levik Paldiski lahes kavandatava pumphüdroakumulatsioonijaama veevõtutoru piirkonnas. Põhjasetete paksus ja levik määrati esialgu kindlaks geofüüsikaliste uuringutega, milleks kasutati erinevates sagedusvahemikes  töötavaid põhjaprofilaatoreid (Boomer, Chirp, Sparker). Setete pindmise kihi leviku ja koostise muutuste jälgimiseks kasutati külgvaate sonarit. Geofüüsikaliste profiilide interpreteerimiseks ja setete koostise määramiseks võeti piirkonna 7 jaamast 14 põhjaproovi GEMAX-tüüpi proovivõtjaga. Setteproovidest määrati setete lõimiseline koostis, füüsikalis-mehaanilised ja geotehnilised omadused. Paldiski lahe pumphüdroakumulatsioonijaama veevõtutoru piirkonnas tehtud merepõhja pindmiste setete uuringu tulemused näitasid, et uuringualal levivad merepõhjas valdavalt möllsavid, mis lasuvad geofüüsikalise profileerimise andmestiku järgi õhukesel (ca 1 m) paksusega moreenikihil või siis aluspõhja kivimitel.

Kuna uuringualal on tegemist väga peenete setetega, tuleks veevõtutoru ots hoida merepõhjast võimalikult kõrgel, et minimeerida selle mõju põhjasetetele ja heljumi teket. Lõpliku vastuse veevõtu optimaalse sügavuse  kohta annab setete hüdrodünaamika modelleerimine.

pankrannik

Viimati uuendatud: 17. juuni 2020